Chủ động sắp xếp nhân sự để thị trường chứng khoán hoạt động ổn định

Đối với những cán bộ, cá nhân có những khuyết điểm vi phạm, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trao đổi với báo chí, ngày 18/5. (Ảnh: Vietnam+)
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trao đổi với báo chí, ngày 18/5. (Ảnh: Vietnam+)

Ngay sau khi có kết luận kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đối với Đảng ủy cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhiệm kỳ 2015 - 2020, lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết đã chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán và các đơn vị có liên quan kiểm điểm và triển khai các biện pháp khắc phục những vi phạm và khuyết điểm.

Cụ thể, chiều ngày 18/5, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có thông báo chính thức các hình thức kỷ luật đối với tập thể và các cá nhân là nguyên lãnh đạo, lãnh đạo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX), Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

[Cảnh cáo Đảng ủy UB Chứng khoán Nhà nước nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025]

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ chấp hành nghiêm kết luận của của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Theo Thứ trưởng, trong thời gian vừa qua, cơ quan có thẩm quyền tiến hành kiểm tra các hoạt động của thị trường chứng khoán cũng như các cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán, đã phát hiện ra những tồn tại yếu kém, thậm chí là những khuyết điểm của cán bộ, công chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

“Quan điểm của Bộ Tài chính là tiếp thu đầy đủ và thực hiện nghiêm kết luận của cơ quan kiểm tra,” Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi trao đổi.

Về cơ chế, chính sách, ông Chi cho biết Bộ Tài chính đã có những kế hoạch chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan để sửa chữa, điều chỉnh, bổ sung những quy định của pháp luật về thị trường chứng khoán. Đối với những cán bộ, cá nhân có những khuyết điểm vi phạm, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, ông Chi cho hay  trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tăng cường năng lực toàn diện và kiện toàn tổ chức, bố trí cán bộ chủ chốt đáp ứng được yêu cầu về năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán, đảm bảo công tác quản lý, giám sát thị trường chứng khoán thường xuyên, liên tục và có hiệu quả.

Thứ Trưởng Nguyễn Đức Chi cũng khẳng định những sai phạm của các cá nhân sẽ không ảnh hưởng tới hoạt động của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán và thị trường.

Vị đại diện Bộ Tài chính cho biết sẽ đảm bảo hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực chứng khoán và vận hành thị trường chứng khoán liên tục, ổn định, an toàn; đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đang tham gia trên thị trường chứng khoán Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật.

Mặt khác, Bộ Tài chính sẽ chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện các giải pháp,  hoàn thiện khung khổ pháp lý, thực hiện tái cấu trúc thị trường, nâng cao chất lượng hoạt động của các định chế trung gian, phát triển hệ thống nhà đầu tư chuyên nghiệp và nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán để phát triển thị trường chứng khoán bền vững, minh bạch, trở thành kênh dẫn vốn trung, dài hạn chủ yếu cho nền kinh tế, là kênh đầu tư dài hạn, an toàn, công bằng cho nhà đầu tư.

“Với nền tảng kinh tế vĩ mô được củng cố, các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội của Chính phủ đang phát huy được hiệu quả, sự phục hồi và năng động của các doanh nghiệp, Bộ Tài chính tin tưởng thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục phát triển ổn định, bền vững trong thời gian tới,” ông Chi nhấn mạnh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục