Chủ tịch nước Tô Lâm gặp hai nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

Chiều 11/7/2024, tại Thủ đô Vientiane, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith và nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone.

TTXVN_1107ChutichnuocNguyenTongbithuLao1.jpg
Chủ tịch nước Tô Lâm gặp nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith. (Ảnh: Nhan
Sáng/TTXVN)
TTXVN_1107ChutichnuocNguyenTongbithuLao4.jpg
Chủ tịch nước Tô Lâm gặp nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
TTXVN_1107ChutichnuocNguyenTongbithuLao3.jpg
Chủ tịch nước Tô Lâm gặp nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
TTXVN_1107ChutichnuocNguyenTongbithuLao2.jpg
Chủ tịch nước Tô Lâm gặp nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
TTXVN_1107ChutichnuocNguyenTongbithuLao5.jpg
Chiều 11/7/2024, tại Thủ đô Vientiane, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
TTXVN_1107ChutichnuocNguyenTongbithuLao6.jpg
Chủ tịch nước Tô Lâm gặp nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
TTXVN_1107ChutichnuocNguyenTongbithuLao7.jpg
Chủ tịch nước Tô Lâm gặp nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục