Chủ tịch Quốc hội chỉ ra 5 nhiệm vụ trọng tâm đối với Kiểm toán Nhà nước

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Kiểm toán Nhà nước cần quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính, trong đó phải đảm bảo "đúng vai thuộc bài."

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Lễ Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Kiểm toán Nhà nước (11/7/1994-11/7/2024). (Ảnh: Vietnam+)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Lễ Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Kiểm toán Nhà nước (11/7/1994-11/7/2024). (Ảnh: Vietnam+)

Đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích nổi bật của Kiểm toán Nhà nước đã đạt được, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chỉ ra 5 nhiệm vụ trọng tâm đối với Kiểm toán Nhà nước trong thời gian tới, tại Lễ Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Kiểm toán Nhà nước (11/7/1994-11/7/2024).

Bám sát hoạt động của Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Kiểm toán Nhà nước đã luôn bám sát hoạt động của Quốc hội và công tác điều hành, quản lý kinh tế-xã hội của đất nước. Theo đó, ngành đã giúp Quốc hội có nguồn thông tin, dữ liệu tin cậy để phê chuẩn quyết toán, quyết định dự toán ngân sách Nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương hàng năm. Bên cạnh đó, Kiểm toán Nhà nước đã giúp cho hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội được hiệu quả hơn.

Ghi nhận sự phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng đội ngũ kiểm toán viên của Kiểm toán Nhà nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá Kiểm toán Nhà nước ngày càng trưởng thành, lớn mạnh. Ngành đã góp phần xây dựng nền tài chính quốc gia minh bạch, bền vững, phục vụ hiệu quả cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

Từ khi thành lập đến nay, các hoạt động kiểm toán đã góp phần tiết kiệm chi hàng nghìn tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước, ngăn chặn và xử lý nhiều sai phạm. Kết quả kiểm toán hỗ trợ hiệu quả công tác điều tra, thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng, nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Cụ thể, các hoạt động kiểm toán đã phát hiện những bất cập trong quy định, chính sách, có những kiến nghị nhằm hoàn thiện chính sách về tài chính công, tài sản công. Qua kiểm toán, ngành đã hỗ trợ Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các địa phương trong quản lý, điều hành, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương.

Cac đb thực hiện nghi thức chào cờ2.JPG
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cơ quan Trung ương, Bộ, ngành, địa phương, các đại sứ quán, các tổ chức quốc tế và các tổ chức nghề nghiệp… tham dự Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Kiểm toán Nhà nước. (Ảnh: Vietnam+)

Trên chặng đường phát triển, Kiểm toán Nhà nước đã không ngừng
mở rộng hợp tác quốc tế. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã là thành viên của Tổ chức quốc tế các Cơ quan Kiểm toán tối cao và Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á. Đặc biệt là việc đăng cai tổ chức thành công Đại hội Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á 14, năm 2018 và giữ vai trò Chủ tịch nhiệm kỳ 2018-2021 đã đưa Kiểm toán Nhà nước Việt Nam lên vị thế mới trong hoạt động hợp tác quốc tế.

“Với những thành tích đạt được trong 30 năm qua, Kiểm toán Nhà nước đã được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và hôm nay, rất xứng đáng được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất,” Chủ tịch Quốc hội nói.

Nhiệm vụ trọng tâm

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh trong thời gian tới, tình hình quốc tế có thể còn diễn biến phức tạp, khó lường. Đất nước bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới.

Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Kiểm toán Nhà nước thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, nắm vững và thực hiện đúng chủ trương, định hướng chiến lược của Đảng; Nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; Chỉ đạo quản lý, điều hành của Chính phủ về ngân sách Nhà nước, chính sách tài khóa, tiền tệ; Lựa chọn và tập trung ưu tiên thực hiện các mục tiêu trọng tâm của Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2030.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh cần quán triệt sâu sắc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính. Trong đó, Ngành Kiểm toán phải “luôn nắm vững, nắm chắc và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, phải ‘đúng vai thuộc bài,’ thực sự am hiểu và thực hiện nghiêm các nguyên tắc, pháp luật, quy chế, quy định, đặc biệt phải rất công tâm, khách quan, trong sáng, phải sử dụng và kiểm soát có hiệu quả quyền lực mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.”

vnp_3.jpg
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Kiểm toán Nhà nước. (Ảnh: Vietnam+)

Thứ hai là tiếp tục củng cố, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để hoạt động của Kiểm toán Nhà nước ngày càng hiệu lực, hiệu quả đồng thời nghiên cứu, rà soát Luật Kiểm toán Nhà nước để đề xuất Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung kịp thời, bảo đảm phù hợp với thực tiễn hoạt động và đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành.

Thứ ba là tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Kiểm toán Nhà nước với các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan liên quan. Cụ thể, tổ chức và hoạt động công khai, minh bạch, hiệu quả, chuyên nghiệp, chính quy, hiện đại. Ngành xác định mục tiêu, trọng tâm kiểm toán, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, phục vụ cho công tác quản lý, điều hành, giám sát tài chính công, tài sản công, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Thứ tư là tiếp tục quan tâm chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng
đội ngũ cán bộ vững vàng về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất, bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp. Đặc biệt là củng cố, xây dựng toàn ngành Kiểm toán đoàn kết, vững mạnh toàn diện.

Thứ năm là chủ động hội nhập quốc tế trong lĩnh vực Kiểm toán Nhà nước, từ đó củng cố ngày càng vững chắc vị thế, uy tín của ngành trong hệ thống các cơ quan Nhà nước Việt Nam và trong hệ thống các cơ quan kiểm toán quốc tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục