Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574

Ngày 5/12, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới thăm, động viên và kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu tại Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574 (Quân khu 5).

ttxvn-chu-tich-nuoc-1-6013.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm hỏi, động viên và kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu tại Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
ttxvn-chu-tich-nuoc-2-2485.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
ttxvn-chu-tich-nuoc-3-1977.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
ttxvn-chu-tich-nuoc-4-1161.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
ttxvn-chu-tich-nuoc-5-938.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm hỏi, động viên và kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu tại Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
ttxvn-0512-vo-van-thuong-tang-thiet-giap-4-6316.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với cán bộ Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
ttxvn-0512-vo-van-thuong-tang-thiet-giap-5-5.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574, Quân Khu 5. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
ttxvn-0512-vo-van-thuong-tang-thiet-giap-1-7028.jpg
Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574 đặc biệt coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn và phương án tác chiến. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
ttxvn-0512-vo-van-thuong-tang-thiet-giap-2-4725.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574, Quân Khu 5. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
ttxvn-0512-vo-van-thuong-tang-thiet-giap-6-121.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
ttxvn-0512-vo-van-thuong-tang-thiet-giap-7-9039.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
ttxvn-0512-vo-van-thuong-tang-thiet-giap-3-9974.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
ttxvn-0512-vo-van-thuong-tang-thiet-giap-8-8943.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục