Chủ tịch Quốc hội ký thành lập thành phố Từ Sơn thuộc tỉnh Bắc Ninh

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị thành lập thành phố Từ Sơn trên cơ sở toàn bộ 61,08km² diện tích tự nhiên và quy mô dân số 202.874 người của thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
Chủ tịch Quốc hội ký thành lập thành phố Từ Sơn thuộc tỉnh Bắc Ninh ảnh 1Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định việc thành lập thành phố Từ Sơn thuộc tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 387/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thành phố Từ Sơn thuộc tỉnh Bắc Ninh.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị thành lập thành phố Từ Sơn trên cơ sở toàn bộ 61,08km² diện tích tự nhiên và quy mô dân số 202.874 người của thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Thành phố Từ Sơn giáp huyện Tiên Du, huyện Yên Phong và thành phố Hà Nội.

Sau khi thành lập, thành phố Từ Sơn có 12 phường. Tỉnh Bắc Ninh có 8 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 6 huyện và 2 thành phố; 126 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 89 xã, 31 phường và 6 thị trấn.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị thành lập Tòa án Nhân dân thành phố Từ Sơn trên cơ sở Tòa án Nhân dân thị xã Từ Sơn; thành lập Viện kiểm sát Nhân dân thành phố Từ Sơn trên cơ sở Viện kiểm sát nhân dân thị xã Từ Sơn.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/11/2021.

[Bế mạc Phiên họp thứ ba của Ủy ban Thường vụ Quốc hội]

Nghị quyết nêu rõ Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành nghị quyết này; sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống của nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tối cao trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm sắp xếp tổ chức bộ máy, quyết định biên chế, số lượng yhẩm phán, kiểm sát viên, công chức khác và người lao động của Tòa án Nhân dân, Viện kiểm sát Nhân dân thành phố Từ Sơn theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tên gọi gắn với địa danh thị xã Từ Sơn phải hoàn thành việc đổi tên để hoạt động với tên gọi thành phố Từ Sơn kể từ ngày nghị quyết này có hiệu lực thi hành./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục