Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone

Trong chương trình tham dự Hội nghị cấp cao Quốc hội CLV lần thứ nhất, thăm và làm việc tại Lào, chiều 4/12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.

ttxvn-chu-tich-quoc-hoi-vuong-dinh-hue-hoi-kien-thu-tuong-lao-sonexay-siphandone-6-5439.jpg
Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
ttxvn-chu-tich-quoc-hoi-vuong-dinh-hue-hoi-kien-thu-tuong-lao-sonexay-siphandone-2-5114.jpg
Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
ttxvn-chu-tich-quoc-hoi-vuong-dinh-hue-hoi-kien-thu-tuong-lao-sonexay-siphandone-3-6424.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
ttxvn-chu-tich-quoc-hoi-vuong-dinh-hue-hoi-kien-thu-tuong-lao-sonexay-siphandone-4-1953.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
ttxvn-chu-tich-quoc-hoi-vuong-dinh-hue-hoi-kien-thu-tuong-lao-sonexay-siphandone-5-1284.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
ttxvn-chu-tich-quoc-hoi-vuong-dinh-hue-gap-nguyen-thu-tuong-nguyen-chu-tich-quoc-hoi-lao-1-963.jpg
Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp nguyên Thủ tướng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Lào Thongsing Thammavong. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
ttxvn-chu-tich-quoc-hoi-vuong-dinh-hue-gap-nguyen-thu-tuong-nguyen-chu-tich-quoc-hoi-lao-2-9065.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp nguyên Thủ tướng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Lào Thongsing Thammavong. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
ttxvn-chu-tich-quoc-hoi-vuong-dinh-hue-gap-nguyen-thu-tuong-nguyen-chu-tich-quoc-hoi-lao-3-4347.jpg
(Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
ttxvn-chu-tich-quoc-hoi-vuong-dinh-hue-gap-nguyen-thu-tuong-nguyen-chu-tich-quoc-hoi-lao-4-8430.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và nguyên Thủ tướng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Lào Thongsing Thammavong với đại biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục