Chủ đề: Ca trù - Quan họ / UNESCO

Thăng trầm ca trù Việt Văn hóa

Thăng trầm ca trù Việt

Theo Nguyễn Xuân Diện, tiến sĩ ca trù đầu tiên của Việt Nam, ca trù không chỉ cần bảo vệ mà còn cần khôi phục lại không khí văn hóa.
Ca nương xưa còn lại mấy người… Văn hóa

Ca nương xưa còn lại mấy người…

Xã Cổ Đạm xưa gọi là tổng Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, là nơi có đền thờ hai vị tổ sư nghề hát Ả đào là Đinh Lễ - Bạch Hoa và lối hát ca trù độc đáo nhất khu vực Bắc Trung bộ sinh ra từ khoảng thế kỷ 15, 16 còn duy trì đến giờ. Nay, trong đám đào nương tuyệt kỹ ngày trước, từng được triệu vào cung nội hát cho vua nghe, may mắn vẫn còn sót lại 4 người, đều đã gần cửu thập…