Thứ Bảy, Tháng Chín 22/09/2018

Chủ đề

Cơn bão số 5

Ứng phó với bão số 5

Xã hội

Ứng phó với bão số 5

Các địa phương có khả năng sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 5 đã và đang khẩn trương hoàn thiện các phương án ứng phó.