Chủ đề: Giải cứu thợ mỏ Chile

Giải cứu thợ mỏ Chile Châu Mỹ

Giải cứu thợ mỏ Chile

Niềm mong chờ của 33 thợ mỏ bị mắc kẹt ở Chile đã trở thành hiện thực khi người đầu tiên - Florencio Avalos đã được giải cứu thành công.