Thứ Hai, Tháng Giêng 21/01/2019

Chủ đề

Mỹ Lai

Ai người có tội!

Châu Mỹ

Ai người có tội!

Hai đối tượng bị buộc tội giết người hàng loạt đã trở lại trong suy nghĩ dư luận khi tin tức về họ rộ lên ở cùng một thời điểm.

Ám ảnh Mỹ Lai

Châu Mỹ

Ám ảnh Mỹ Lai

"Mỹ Lai ám ảnh viên trung úy" là bài báo viết về việc William Calley nói lời xin lỗi người dân Việt Nam về tội ác trong vụ thảm sát Mỹ Lai.