Chủ đề: Nghị định 72- Thông thoáng để phát triển

Quy định về xử lý tranh chấp tên miền .vn đã rõ ràng Công nghệ

Quy định về xử lý tranh chấp tên miền .vn đã rõ ràng

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp đã đệ đơn đòi lại tên miền khi bị người khác nhanh tay đăng ký. Nhiều vụ việc đã kéo dài hàng chục năm, chưa có hồi kết. Nguyên nhân cũng bởi ý thức của doanh nghiệp về sở hữu tên miền còn chưa cao, khung pháp lý về tranh chấp tên miền cũng còn hạn chế.

Ông Trần Minh Tân, Phó Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng việc đăng ký bao vây nhiều hay ít tên miền là do nguồn lực tài chính, chiến lược phát triển thị trường của mỗi doanh nghiệp. Do đó, doanh nghiệp nên đăng ký giữ chỗ những tên miền quốc tế nơi hiện diện thị trường kinh doanh của doanh nghiệp. 
Hạn chế tác hại của game, “cởi trói” cho doanh nghiệp Công nghệ

Hạn chế tác hại của game, “cởi trói” cho doanh nghiệp

Với nội dung về trò chơi điện tử trên mạng được quy định tại Nghị định số 72/NĐ-CP, nhiều doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử (game) khấp khởi mừng thầm vì việc được cấp phép game trở lại.

Bên cạnh việc “cởi trói” cho doanh nghiệp, Nghị định cũng đưa ra những quy định chặt chẽ đối với hoạt động kinh doanh game như duyệt kịch bản game, quy định khoảng cách đại lý cung cấp dịch vụ game so với trường học... nhằm hạn chế những tiêu cực nảy sinh của game tới đời sống xã hội. Đối với game online, doanh nghiệp phải áp dụng các biện pháp hạn chế giờ chơi đối với trẻ em, người chơi dưới 18 tuổi.