Sẽ tiếp tục tại nhiệm Châu Á-TBD

Sẽ tiếp tục tại nhiệm

Mặc dù bị chỉ trích và kêu gọi từ chức, Thủ tướng Yukio Hatoyama vẫn muốn "tiếp tục làm việc phục vụ lợi ích của nhân dân Nhật Bản."