Co cau, thanh phan dai bieu du Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 1Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.
Đại biểu dự Đại hội XIII phải là những đại biểu thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, uy tín trong đảng bộ và phải bảo đảm đủ điều kiện sức khỏe để tham gia Đại hội./.
(TTXVN/Vietnam+)