Cơ quan quản lý đang tìm nhà đầu tư tham gia cơ cấu lại ngân hàng SCB

Ngân hàng Nhà nước đang tìm kiếm nhà đầu tư tham gia cơ cấu lại SCB để trình Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương cơ cấu lại ngân hàng này.
Cơ quan quản lý đang tìm nhà đầu tư tham gia cơ cấu lại ngân hàng SCB ảnh 1Ngân hàng Nhà nước đang tìm kiếm nhà đầu tư tham gia cơ cấu lại ngân hàng SCB. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chính phủ vừa gửi các đại biểu Quốc hội báo cáo về việc thực hiện một số Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn đối với lĩnh vực đến lĩnh vực ngân hàng.

Theo đó, về kết quả cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng, báo cáo nêu rõ ngân hàng SCB được đặt vào diện kiểm soát đặc biệt từ tháng 10/2022. Ngân hàng Nhà nước đã khẩn trương, tích cực phối hợp với các bộ, ngành triển khai nhiều giải pháp theo quy định để đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng và đảm bảo quyền, lợi ích của người gửi tiền.

[Ông Phan Đình Điền được bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT ngân hàng SCB]

Trên cơ sở báo cáo đánh giá tổng thể thực trạng và đề xuất chủ trương cơ cấu lại của SCB và Ban kiểm soát đặc biệt SCB, Ngân hàng Nhà nước đang tìm kiếm nhà đầu tư tham gia cơ cấu lại SCB để trình Chính phủ xem xét, quyết định chủ trường cơ cấu lại ngân hàng này.

Sau hơn một năm được đưa vào kiểm soát đặc biệt, SCB đã khẩn trương, tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan của Ngân hàng Nhà nước, các bộ, ngành và cơ quan của Thành phố Hồ Chí Minh tích cực triển khai nhiều giải pháp theo quy định pháp luật để bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng; bảo đảm quyền, lợi ích của người gửi tiền.

Đến nay, hoạt động của ngân hàng SCB đang dần ổn định, từng bước xử lý khó khăn, vướng mắc và tập trung xây dựng Đề án tái cơ cấu.

Ngân hàng Nhà nước cũng vừa chỉ định ông Phan Đình Điền thôi đảm nhiệm chức danh thành viên Hội đồng thành viên Agribank sang nhận nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị SCB thay ông Vũ Anh Đức kể từ ngày 22/9.

Cơ quan quản lý đang tìm nhà đầu tư tham gia cơ cấu lại ngân hàng SCB ảnh 2Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đối với ngân hàng được kiểm soát đặc biệt khác, báo cáo cũng nêu rõ đến nay Ngân hàng Nhà nước đã trình và được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương chuyển giao bắt buộc bốn ngân hàng được kiểm soát đặc biệt.

Hiện Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các bên liên quan thực hiện các nội dung tiếp theo để trình Chính phủ phê duyệt phương án cơ cấu lại bốn ngân hàng này theo trình tự, thủ tục quy định.

Ngân hàng Nhà nước cũng đã quyết liệt chỉ đạo các ngân hàng mua bắt buộc thuê tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp và phối hợp với tổ chức tư vấn để xác định giá trị doanh nghiệp. Đến nay, các tổ chức tư vấn định giá đã phát hành chứng thư thẩm định giá và Ngân hàng Nhà nước đã gửi Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán kết quả.

Tuy nhiên, Chính phủ nêu việc tìm kiếm, đàm phán ngân hàng thương mại đủ điều kiện nhận chuyển giao bắt buộc (năng lực tài chính, quản trị, kinh nghiệm cơ cấu tổ chức tín dụng yếu kém) kéo dài khó khăn do phụ thuộc phần lớn vào việc tự nguyện tham gia của các ngân hàng thương mại.

Bên cạnh đó, ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc cần có thời gian thuyết phục cổ đông, nhất là cổ đông lớn, cổ đông chiến lược nước ngoài đồng thuận tham gia.

Cơ quan quản lý đang tìm nhà đầu tư tham gia cơ cấu lại ngân hàng SCB ảnh 3Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành để khẩn trương triển khai quyết liệt đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thêm nữa, cơ chế chính sách, nguồn lực tài chính để xử lý tổ chức tín dụng yếu kém nói chung và để xây dựng phương án chuyển giao bắt buộc các ngân hàng mua bắt buộc và Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (Dong A Bank) nói riêng còn nhiều vướng mắc, thủ tục kéo dài.

Do đó, thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành để khẩn trương triển khai quyết liệt đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu; tập trung triển khai chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền về việc cơ cấu lại, xử lý các ngân hàng yếu kém đảm bảo ổn định tình hình hoạt động và hỗ trợ các ngân hàng từng bước phục hồi.

Đơn vị này cũng sẽ hoàn thiện dự án Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, trong đó tập trung khắc phục các bất cập, hoàn thiện cơ chế xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, nâng cao năng lực quản trị, điều hành, đặc biệt là quản trị rủi ro của tổ chức tín dụng, hạn chế ngăn ngừa việc lạm dụng quyền quản trị, điều hành, quyền cổ đông để thao túng hoạt động ngân hàng vì mục đích vụ lợi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục