Coi trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu theo chỉ thị 05

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối yêu cầu các cấp ủy trực thuộc cần xác định rõ việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05, coi trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị.
Coi trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu theo chỉ thị 05 ảnh 1Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Chiều 24/4, tại Nghệ An, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05).

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Hoàn thiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Lại Xuân Lâm cho biết quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2006 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03 ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị; quán triệt nội dung Chỉ thị và các văn bản, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Khối đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ; hằng năm tổ chức quán triệt các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến đội ngũ cán bộ chủ chốt và đội ngũ báo cáo viên trong Đảng bộ.

Các đảng ủy trực thuộc căn cứ vào điều kiện thực tiễn của Đảng bộ, cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện những nội dung của Chỉ thị và các chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm; chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức, quy định cụ thể về nêu gương, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo bám sát nội dung, yêu cầu của Trung ương và Đảng ủy Khối.

[Đảng bộ Khối các cơ quan TW đổi mới, nâng cao chất lượng chi bộ]

Các đảng ủy triển khai các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và Chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên các cơ quan Trung ương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các đảng ủy trực thuộc tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức theo phương châm “Trung thành-Trung thực-Đoàn kết-Tận tụy-Sáng tạo-Nêu gương.”

Đồng thời, các đảng ủy xây dựng quy định cụ thể về chuẩn mực đạo đức đối với cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; nghiên cứu, xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong học tập và làm theo Bác.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị, các cấp ủy đảng đã tiến hành rà soát, bổ sung và hoàn thiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cơ quan, đơn vị theo phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ đánh giá kết quả”; đồng thời, phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong hội họp, đi cơ sở, lễ tân, sử dụng xe và các tài sản công; nghiên cứu, xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Cán bộ, đảng viên ở các cơ quan Trung ương đã nghiêm túc triển khai xây dựng và ký cam kết không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” nội bộ gắn với 5 nội dung nêu gương để xây dựng kế hoạch làm theo, đồng thời lấy hiệu quả việc thực hiện là căn cứ để đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của tập thể, cá nhân.

Cấp ủy các cấp đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch, nghị quyết và nội dung sinh hoạt thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, gắn với việc thực hiện các nghị quyết của Đảng và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Xác định việc học tập và làm theo Bác phải bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ đã tiến hành rà soát, lựa chọn các vấn đề bức xúc, phức tạp, nhạy cảm, những vấn đề được cán bộ, đảng viên và dư luận quan tâm để tập trung giải quyết; coi đây là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm trong triển khai Chỉ thị 05 tại Đảng bộ, đơn vị mình.

Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Lê Quốc Minh cho biết toàn thể các đơn vị của Thông tấn xã Việt Nam trong 5 năm qua đã rất tích cực trong học tập và làm theo gương Bác với những cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng đơn vị. 5 năm qua, Thông tấn xã Việt Nam đã tuyên truyền hàng vạn tin, bài về tấm gương, bài học trong học tập và làm theo gương Bác.

Đặc biệt, cơ quan có chương trình truyền hình rất độc đáo "Học Bác mỗi ngày" kể từ giữa năm 2016 đến nay.

Coi trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu theo chỉ thị 05 ảnh 2Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc TTXVN, trình bày tham luận tại hội nghị. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Theo Phó Tổng Giám đốc Lê Quốc Minh, việc thấm nhuần và lan tỏa bài học về đoàn kết trong tư tưởng của Người chính là kinh nghiệm quý báu để toàn ngành đoàn kết một lòng, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Nhiều ý kiến tại Hội nghị nhấn mạnh cấp ủy các cấp đã làm chuyển biến một cách căn bản về nhận thức từ “học tập” chuyển sang thực hiện “làm theo” với những công việc thường xuyên, hằng ngày; vừa đề cao tính tự giác, nêu gương nhưng cũng là yêu cầu bắt buộc; xác định rõ các nội dung mới, giải pháp mới để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể.

Nhiểu đảng bộ đề cao tính chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05, nhất là trong học tập các chuyên đề, xây dựng và tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức, xác định các công việc trọng tâm, bức xúc để tập trung chỉ đạo giải quyết.

Một số ý kiến cho rằng để việc thực hiện Chỉ thị được hiệu quả, công tác chỉ đạo, hướng dẫn phải cụ thể, rõ ràng theo hướng: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả thực hiện; chú trọng phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả của tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Coi trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu trong thực hiện Chỉ thị 05

Phát huy kết quả đạt được, trên cơ sở tập trung khắc phục hạn chế, yếu kém, để thực hiện tốt Chỉ thị trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối yêu cầu các cấp ủy trực thuộc cần tiếp tục xác định rõ việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các văn bản của Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị; coi trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc học tập và làm theo Bác.

Coi trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu theo chỉ thị 05 ảnh 3Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao Bằng khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Đồng thời, tiếp tục thực hiện chuyên đề hằng năm gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối và các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, trọng tâm là các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Trên cơ sở nội dung Chỉ thị, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị để từng cán bộ, đảng viên tự giác thực hiện; hướng dẫn cán bộ, đảng viên xác định, đăng ký nội dung làm theo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ công việc được giao; lấy việc đăng ký học tập và làm theo Bác là căn cứ để đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của từng tập thể, cá nhân cũng như tiêu chuẩn thi đua hằng năm.

Các cấp ủy trực thuộc cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ, kết hợp việc tổ chức học tập và làm theo Bác với công tác xây dựng Đảng. Lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm để đưa ra biện pháp khắc phục, giải quyết dứt điểm, mang lại kết quả cụ thể, nhằm củng cố niềm tin trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đồng thời, tiếp tục cụ thể hóa 4 nội dung đột phá trong học tập, làm theo Bác gắn với Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, công tác giảng dạy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tổ chức đảng và Trung tâm bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, trong nhận thức và hành động của mỗi cá nhân, cơ quan, đơn vị; thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, khảo sát chuyên đề theo chương trình hằng năm, trong đó cần tập trung phát hiện ra những nhân tố điển hình, nhất là những mô hình, giải pháp triển khai thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên đem lại hiệu quả thiết thực, có sức ảnh hưởng tích cực đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân./.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)
Các đại biểu chủ trì hội nghị. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)
Các đại biểu chủ trì hội nghị. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)
Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Phó Tổng Giám đốc TTXVN phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)
Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Phó Tổng Giám đốc TTXVN phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)
Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)
Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)
Ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)
Ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)
Ông Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì tại hội nghị. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)
Ông Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì tại hội nghị. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục