Báo cáo Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính Công cấp tỉnh (PAPI) năm 2020, vừa được công bố ngày 14/4, cho thấy hiệu quả quản trị và hành chính công trong nhiệm kỳ 2016-2021 của các địa phương liên tục được cải thiện. Đây là năm thứ 12, chỉ số PAPI được công bố.

(Vnews/Vietnam+)