Công bố Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính Công cấp tỉnh 2020

Theo Báo cáo Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính Công cấp tỉnh (PAPI) năm 2020, hiệu quả quản trị và hành chính công trong nhiệm kỳ 2016-2021 của các địa phương liên tục được cải thiện.

Báo cáo Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính Công cấp tỉnh (PAPI) năm 2020, vừa được công bố ngày 14/4, cho thấy hiệu quả quản trị và hành chính công trong nhiệm kỳ 2016-2021 của các địa phương liên tục được cải thiện. Đây là năm thứ 12, chỉ số PAPI được công bố.

(Vnews/Vietnam+)