Công bố phổ điểm 9 môn thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2022

Các thí sinh và phụ huynh có thể căn cứ vào phổ điểm từng môn thi và tổ hợp xét tuyển để đăng ký nguyện vọng vào các trường đại học cho phù hợp.
Công bố phổ điểm 9 môn thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2022 ảnh 1Biểu đồ phổ điểm thi THPT môn Toán 2022.

Ngay sau khi công bố điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố kết quả phân tích phổ điểm của 9 môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2022 gồm Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân và Tiếng Anh.

Đây là cơ sở dữ liệu quan trọng để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông, đồng thời là cơ sở để các trường đại học, cao đẳng xác định ngưỡng điểm xét tuyển.

Các thí sinh, phụ huynh có thể căn cứ vào phổ điểm từng môn thi và tổ hợp xét tuyển để đăng ký nguyện vọng vào các trường đại học cho phù hợp.

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông môn Toán của cả nước năm 2022 cho thấy có 982.728 thí sinh tham gia thi bài thi Toán, trong đó điểm trung bình là 6,47 điểm, điểm trung vị là 6,8 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,8 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 165 (chiếm tỷ lệ 0,02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 186.222 (chiếm tỷ lệ 18,95%). Có 35 thí sinh đạt điểm 10.

Môn Ngữ văn của cả nước có 981.407 thí sinh tham gia thi, trong đó điểm trung bình là 6,51 điểm, điểm trung vị là 6.5 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,0 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 194 (chiếm tỷ lệ 0,02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 113.888 (chiếm tỷ lệ 11,6%). Có 5 thí sinh đạt điểm 10.

Môn Vật lý có 325.525 thí sinh tham gia thi, trong đó điểm trung bình là 6,72 điểm, điểm trung vị là 7,0 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,25 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 24 (chiếm tỷ lệ 0,01%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 38.047 (chiếm tỷ lệ 11,69%). Có 154 thí sinh đạt điểm 10.

Môn Hóa học có 327.370 thí sinh tham gia thi, trong đó điểm trung bình là 6,7 điểm, điểm trung vị là 7,0 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 8,0 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 43 (chiếm tỷ lệ 0,01%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 49.900 (chiếm tỷ lệ 15,24%). Có 158 thí sinh đạt điểm 10.

[Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phổ điểm một số khối thi]

Môn Sinh học có 322.200 thí sinh tham gia thi, trong đó điểm trung bình là 5,02 điểm, điểm trung vị là 4,75 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 4,5 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 94 (chiếm tỷ lệ 0,03%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 163.642 (chiếm tỷ lệ 50,79%). Có 5 thí sinh đạt điểm 10.

Môn Lịch sử có 659.667 thí sinh tham gia thi, trong đó điểm trung bình là 6,34 điểm, điểm trung vị là 6,5 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,0 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 83 (chiếm tỷ lệ 0,01%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 127.557 (chiếm tỷ lệ 19,34%). Có 1.779 thí sinh đạt điểm 10.

Môn Địa lí có 657.423 thí sinh tham gia thi, trong đó điểm trung bình là 6,68 điểm, điểm trung vị là 6,75 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,0 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 38 (chiếm tỷ lệ 0,01%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 47.986 (chiếm tỷ lệ 7,3%). Có 163 thí sinh đạt điểm 10.

Môn Giáo dục công dân có 554.347 thí sinh tham gia thi, trong đó điểm trung bình là 8,03 điểm, điểm trung vị là 8,25 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 8,5 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 30 (chiếm tỷ lệ 0,01%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 5.723 (chiếm tỷ lệ 1,03%). Có 2.836 thí sinh đạt điểm 10.

Môn Tiếng Anh có 866.196 thí sinh tham gia thi, trong đó điểm trung bình là 5,15 điểm, điểm trung vị là 4,8 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 3,8 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 423 (chiếm tỷ lệ 0,05%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 446.648 (chiếm tỷ lệ 51,56%). Có 425 thí sinh đạt điểm 10.

Như vậy, Giáo dục công dân là môn có điểm trung bình cao nhất (8.03 điểm) và cũng là môn có thí sinh đạt điểm 10 nhiều nhất (2.836 em).

Đáng chú ý, điểm thi môn Lịch sử năm nay có nhiều cải thiện so với những năm trước, với điểm trung bình 6.34; đặc biệt, điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7.0 điểm. Số thí sinh đạt điểm 10 là 1.779 thí sinh, chỉ đứng sau môn Giáo dục công dân.

Môn Sinh học có điểm trung bình thấp nhất (5,02 điểm), tiếp đến là môn Tiếng Anh có điểm trung bình 5,15 điểm nhưng điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 3,8 điểm.

Chi tiết phổ điểm của từng môn thi xem trong file đính kèm phía dưới./.

Phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022.docx

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục