Cong nhan thanh pho Phuc Yen hoan thanh xay dung nong thon moi hinh anh 1Trẻ em vui chơi trên con đường làng nông thôn mới. (Ảnh minh họa: Công Luật/TTXVN)

Phúc Yên là đô thị cửa ngõ, được coi là trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng, trung tâm kinh tế công nghiệp-dịch vụ của tỉnh Vĩnh Phúc, với diện tích tự nhiên hơn 120km2, dân số trên 15 vạn người, có 10 đơn vị hành chính gồm 8 phường và 2 xã.

Năm 2013, Phúc Yên được công nhận là đô thị loại III và đến năm 2018, Phúc Yên trở thành thành phố trực thuộc tỉnh.

Thành phố Phúc Yên có 10 đơn vị hành chính, trong đó có 2 xã thực hiện xây dựng nông thôn mới là Cao Minh và Ngọc Thanh.

Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, thành phố Phúc Yên đã huy động được hơn 410.279 triệu đồng; 100% đường trục xã và đường từ trung tâm xã đến thành phố, 99% đường trục thôn, liên thôn ở hai xã đều được cứng hóa.

100% các trường học ở 2 xã đều có cơ sở vật chất và trang thiết bị đạt chuẩn quốc gia; 100% số thôn có nhà văn hóa và khu thể thao đạt chuẩn.

Hai xã Cao Minh và Ngọc Thanh đã hoàn thành phổ cập giáo dục ở cả 3 cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt hơn 85%. Hệ thống tổ chức chính trị xã hội luôn vững mạnh, hoạt động có nền nếp, hiệu quả; công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao.

Các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất được triển khai kịp thời, nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả được nhân rộng, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 41,3 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều xã Cao Minh chiếm 0,76%, xã Ngọc Thanh chiếm 1,28%.

[Du lịch góp phần đưa nông thôn trở thành những 'miền quê đáng sống']

Mới đây, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã ký Quyết định công nhận thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018.

Phó Thủ tướng giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo thành phố Vĩnh Phúc tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Quyết định của Phó Thủ tướng Chính phủ cũng nêu rõ, Giao Ủy ban Nhân dân tỉnh có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo thành phố Phúc Yên tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Phúc Yên đã khẳng định được vai trò, giữ vị trí chiến lược quan trọng trong sự nghiệp phát triển chung của tỉnh Vĩnh Phúc, góp phần kết nối giao lưu phát triển kinh tế với vùng thủ đô Hà Nội.

Được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, thành phố Phúc Yên sẽ tiếp tục chỉ đạo 2 xã tập trung xây dựng xã chuẩn nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu theo định hướng của Trung ương và quy định cụ thể của tỉnh.

Thành phố phấn đấu đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 1%.

Bên cạnh đó, thành phố Phúc Yên tiếp tục triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng các tiêu chí nông thôn mới để bức tranh nông thôn mới thực sự bừng sáng tại địa phương; dần thu hẹp khoảng cách thu nhập, mức sống của người dân các xã, phường trên địa bàn thành phố; quan tâm đào tạo các ngành nghề phi nông nghiệp; tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế; tập trung phát triển kinh tế để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân địa phương./.

(Vietnam+)