Từ 1/1/2009 các công ty đang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) có vốn điều lệ dưới 80 tỷ đồng sẽ phải chuyển niêm yết ra Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HaSTC).

Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) cho biết theo Nghị định số 14/2007/NĐ-CP, các công ty có vốn điều lệ thực góp dưới 10 tỷ đồng sẽ không được giao dịch tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội mà phải chuyển qua thị trường đăng ký giao dịch.

Hiện nay, tại HoSE có hơn 40 công ty niêm yết có vốn điều lệ thực góp dưới 80 tỷ đồng đang niêm yết.

Cũng theo nghị định trên, đầu năm 2009, các công ty chứng khoán phải thỏa mãn điều kiện có vốn điều lệ ít nhất 300 tỷ đồng để có thể thực hiện cả bốn nghiệp vụ là môi giới, tự doanh, bảo lãnh phát hành và tư vấn đầu tư chứng khoán. Nếu không thỏa mãn điều kiện trên, công ty chứng khoán sẽ bị rút phép thực hiện các nghiệp vụ./.

(Tin Tức/Vietnam+)