'Cục Im Lặng': Thời trang kết hợp nghệ thuật đương đại của Công Trí

Triển lãm Thời trang Nguyễn Công Trí và Nghệ thuật Đương đại “Cục Im Lặng” sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, sự kiện đặc biệt đánh dấu chặng đường hơn 20 cống hiến của Công Trí.
M.Mai (Vietnam+)