Đà Nẵng áp dụng biện pháp cấp bách chống dịch từ 12 giờ ngày 22/7

Các biện pháp bổ sung nhằm ứng phó với tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn đang diễn biến ở mức nguy cơ cao và đã xuất hiện một số chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng.

Bắt đầu từ 12h00 ngày 22/7, thành phố Đà Nẵng thực hiện bổ sung thêm một số biện pháp cấp bách trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên phạm vi toàn thành phố.

Các biện pháp bổ sung nhằm ứng phó với tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn đang diễn biến ở mức nguy cơ cao và đã xuất hiện một số chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng./.

(Vnews/Vietnam+)