Đà Nẵng chi trả lương hưu và trợ cấp xã hội tại nhà

Các đối tượng hưởng thụ được nhận tiền 2 tháng liên tiếp để hạn chế việc đi lại, tập trung đông người, phòng tránh sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người hưởng lương hưu và trợ cấp xã hội trong thời gian phòng chống dịch COVID-19, Bảo hiểm xã hội và Bưu điện Thành phố Đà Nẵng đã bắt đầu thực hiện chi trả lương hưu tận nhà cho người hưởng.

Các đối tượng hưởng thụ được nhận tiền 2 tháng liên tiếp để hạn chế việc đi lại, tập trung đông người, phòng tránh sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng./.

(Vnews/Vietnam+)