Đại biểu đánh giá cao tham luận góp ý văn kiện và Đại hội Đảng XIII

Sau 2 ngày thảo luận sôi nổi, tâm huyết, các đại biểu dự đại hội đều đánh giá rất cao không khí dân chủ, cởi mở cũng như chất lượng các tham luận góp ý văn kiện và đại hội XIII.

Sau 2 ngày thảo luận sôi nổi, tâm huyết, các đại biểu dự đại hội đều đánh giá rất cao không khí dân chủ, cởi mở cũng như chất lượng các tham luận góp ý văn kiện và đại hội XIII./.

(Vnews/Vietnam+)