Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ có các trường đại học thành viên?

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội vừa được Chính phủ quyết định chuyển thành Đại học Bách khoa Hà Nội. Theo đó, Đại học Bách khoa Hà Nội có thể bao gồm các trường đại học thành viên, viện nghiên cứu.
Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ có các trường đại học thành viên? ảnh 1Đại học Bách khoa Hà Nội (Ảnh: hust.edu.vn)

Chính phủ vừa có quyết định số 1512/QĐ-TTg về việc chuyển Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thành Đại học Bách khoa Hà Nội.

Theo quyết định, Đại học Bách khoa Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Đại học Bách khoa Hà Nội thực hiện tổ chức lại cơ cấu tổ chức và hoạt động trên cơ sở Trường Đại học Bách khoa Hà Nội trước đây theo quy định của Luật Giáo dục đại học năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục đại học năm 2018 cùng quy định pháp luật có liên quan. 

Thủ tướng yêu cầu quá trình tổ chức lại phải bảo đảm hoạt động bình thường, không gây thất thoát, lãng phí tài chính, tài sản.

[Việt Nam có 11 cơ sở đại học trong Bảng xếp hạng đại học châu Á 2023]

Hội đồng trường, chủ tịch hội đồng trường, hiệu trưởng của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo các quy định hiện hành cho đến khi Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập hội đồng đại học, công nhận chủ tịch hội đồng và giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội.

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội là cơ sở giáo dục đại học đầu tiên chuyển từ trường lên đại học sau khi luật Giáo dục đại học 2018 và nghị định 99/2019/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện luật có hiệu lực. Theo Luật Giáo dục Đại học, đại học gồm các trường đại học, viện nghiên cứu thành viên (nếu có); trường, ban chức năng, tổ chức khoa học và công nghệ, thư viện và tổ chức phục vụ đào tạo khác; các khoa, phân hiệu, trung tâm, cơ sở dịch vụ, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và đơn vị khác (nếu có) theo nhu cầu phát triển của đại học./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục