Đại hội công bố danh sách Bộ Chính trị, Tổng bí thư khóa XII

Sáng 28/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng công bố danh sách Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Đại hội công bố danh sách Bộ Chính trị, Tổng bí thư khóa XII ảnh 1Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ra mắt Đại hội XII của Đảng. (Nguồn: TTXVN)

Sáng 28/1/2016, tại phiên bế mạc Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Đinh Thế Huynh đã báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII như sau:

I.Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thực hiện quy trình bầu cử theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, thảo luận dân chủ, thống nhất cao số lượng ủy viên Bộ Chính trị khóa XII gồm 19 đồng chí, tiến hành bầu Bộ Chính trị một lần đủ số lượng 19 đồng chí:

1.Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư

2.Đồng chí Trần Đại Quang

3.Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân

4.Đồng chí Ngô Xuân Lịch

5.Đồng chí Tô Lâm

6.Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc

7.Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân

8.Đồng chí Đinh Thế Huynh

9.Đồng chí Phạm Minh Chính

10.Đồng chí Tòng Thị Phóng

11.Đồng chí Vương Đình Huệ

12.Đồng chí Trần Quốc Vượng

13.Đồng chí Phạm Bình Minh

14.Đồng chí Trương Thị Mai

15.Đồng chí Trương Hòa Bình

16.Đồng chí Nguyễn Văn Bình

17.Đồng chí Võ Văn Thưởng

18.Đồng chí Đinh La Thăng

19.Đồng chí Hoàng Trung Hải

II- Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất rất cao bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng

khóa XI tái cử Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

III- Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị phân công một số đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư.

Tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương đã bầu 3 đồng chí vào Ban Bí thư gồm:

1.Đồng chí Lương Cường

2.Đồng chí Nguyễn Văn Nên

3.Đồng chí Nguyễn Hòa Bình

IV- Ban Chấp hành Trung ương đã bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII gồm 21 đồng chí:

1.Đồng chí Trần Quốc Vượng

2. Đồng chí Mai Trực

3.Đồng chí Nguyễn Đức Hải

4. Đồng chí Sa Như Hòa

5.Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài

6.Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn

7. Đồng chí Nguyễn Văn Nhân

8.Đồng chí Tô Quang Thu

9.Đồng chí Trần Cẩm Tú

10. Đồng chí Nguyễn Công Học

11. Đồng chí Võ Minh Khương

12. Đồng chí Nguyễn Văn Doanh

13. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngà

14. Đồng chí Hà Quốc Trị

15. Đồng chí Cao Văn Thống

16. Đồng chí Vũ Khắc Hùng

17.Đồng chí Nghiêm Phú Cường

18.Đồng chí Nguyễn Thế Toàn

19. Đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp

20. Đồng chí Huỳnh Thị Xuân Lam

21. Đồng chí Trần Tiến Hưng

Ban Chấp hành Trung ương đã bầu đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, làm Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII./. 

Đại hội công bố danh sách Bộ Chính trị, Tổng bí thư khóa XII ảnh 2

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục