Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVI Nguyễn Lan Hương tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2019-2024.
Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội ảnh 1Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Ngày 25/7, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019-2024 đã khai mạc trọng thể tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội với sự tham dự của 330 đại biểu ưu tú đại diện cho các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Đại hội vinh dự được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lẵng hoa chúc mừng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Hoàng Trung Hải; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, các bộ Lão thành Cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn đại biểu Quốc hội, các sở, ban, ngành của thành phố Hà Nội và đại diện Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương... đã dự Đại hội.

Với chủ đề “Dân chủ-Đoàn kết-Đổi mới-Hiệu quả,” Đại hội có nhiệm vụ xem xét đánh giá và thông qua báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVI nhiệm kỳ 2014-2019; đánh giá ưu điểm, chỉ ra hạn chế, thiếu sót, nguyên nhân của hạn chế, thiếu sót trong hoạt động của Mặt trận nhiệm kỳ qua.

Bên cạnh đó, Đại hội thảo luận và thống nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp trong chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2019-2024.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn biểu dương những nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp thành phố, nhất là đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở và Ban Công tác Mặt trận trên các địa bàn khu dân cư trong nhiệm kỳ qua đã nhiệt tình, tận tụy với công việc, bám sát phong trào, đổi mới phương thức hoạt động, chủ động thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp và thống nhất hành động, qua đó, góp phần vào phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại của thành phố.

[Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc tại Hà Nội, Bình Dương]

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị các cấp ủy tiếp tục quan tâm hơn nữa đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận, kết hợp thực hiện tốt chế độ tập trung dân chủ trong Đảng với chế độ hiệp thương dân chủ trong tổ chức Mặt trận.

Các cấp chính quyền thành phố phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp thực hiện đầy đủ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đảm bảo điều kiện thuận lợi cho Mặt trận hoạt động.

"Mỗi cán bộ trong bộ máy của Đảng, chính quyền, Mặt trận, ai cũng tôn trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với nhân dân, lắng nghe dân nói, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin," Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Với quyết tâm mới, khí thế mới của Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn tin tưởng những năm tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp của thành phố tiếp tục năng động, sáng tạo, đổi mới, hiệu quả, góp phần tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết dân tộc, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa nhân dân với Đảng và chính quyền, tạo thành sức mạnh to lớn để Thủ đô có những bước đột phá mới, nhanh hơn, vững chắc hơn, xứng đáng là “Thủ đô anh hùng, thành phố vì hòa bình."

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội ảnh 2Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tặng Huân chương Độc hập hạng Nhất cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Đồng quan điểm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đề nghị Đại hội tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp cần khẩn trương triển khai chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024, gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố.

Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc, toàn diện hơn nữa quan điểm của đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng; nắm chắc tâm tư, nguyện vọng, làm tốt công tác vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, thành phố.

Cùng với đó, phát huy vai trò, vị trí của mặt trận Thủ đô trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội tin tưởng rằng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố khóa mới sẽ là trung tâm đoàn kết, có đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai hiệu quả Chương trình phối hợp thống nhất hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố trong nhiệm kỳ 2019-2024.

Thành ủy Hà Nội tin tưởng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các thời kỳ.

Với tinh thần “Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, hiệu quả,” Mặt trận Tổ quốc các cấp sẽ tập hợp ngày càng đông đảo mọi tầng lớp nhân dân, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân với Đảng và chính quyền, tạo sức mạnh đại đoàn kết, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô, xứng đáng là Thủ đô anh hùng, thành phố vì hòa bình.

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội ảnh 332 ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội ra mắt Đại hội. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVI; chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2019-2024; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội IX của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đại hội hiệp thương cử 132 người là Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2019-2024; hiệp thương cử 14 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVI Nguyễn Lan Hương tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội vì đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2014-2019./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục