Dai hoi Dang bo thanh pho Ha Noi: Tao dot pha ve cong tac can bo hinh anh 1Đường vành đai 3 thành phố Hà Nội. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Những ngày này là thời gian cao điểm cho công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ Hà Nội lần thứ XVI và là thời gian nước rút để Thủ đô phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, góp phần hoàn thành mục tiêu của cả nhiệm kỳ ở mức cao nhất, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Đặc biệt, vấn đề then chốt nhất được Hà Nội xác định trước mắt cũng như lâu dài chính là việc xây dựng đội ngũ cán bộ, tạo nền móng vững chắc từ cơ sở.

Niềm tin từ công tác cán bộ

Bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội chia sẻ thời gian qua, Hà Nội đã nỗ lực lớn trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị và ý thức phục vụ nhân dân. Hà Nội luôn coi trọng công tác cán bộ; vấn đề đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển, đánh giá, sử dụng cán bộ được thực hiện với những việc làm cụ thể.

Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, trên cơ sở của Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020 đã hoàn thành. Cái được lớn nhất sau các đại hội này là niềm tin và sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng được nhân lên.

Công tác chuẩn bị nhân sự khóa mới được các đảng bộ cấp cơ sở, trên cơ sở thực hiện đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc theo hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy.

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Ban Thường vụ Thành ủy đặc biệt quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ, chọn công tác cán bộ là khâu đột phá. Công tác cán bộ được đảm bảo, chất lượng được nâng cao là nền tảng cho một lực lượng cấp ủy ưu tú, đủ tâm, đủ tài, đủ nhiệt thành với mọi nhiệm vụ, tạo sức bật cho thành phố phát triển.

Những năm qua, Thành ủy Hà Nội đã triển khai đồng bộ các giải pháp từ đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đến bố trí, sắp xếp, điều động, luân chuyển cán bộ. Để chuẩn bị đội ngũ kế cận, Thành ủy đã ban hành Đề án 07-ĐA/TU về đào tạo cán bộ nguồn thành phố Hà Nội giai đoạn từ nay đến năm 2020.

Đến nay, thành phố đã đào tạo được 12 lớp với 1.250 cán bộ nguồn khối đảng, đoàn thể, chính quyền. Kết thúc khóa học, các học viên tiếp tục trải qua kỳ thi sát hạch trước khi được phân công, bổ sung về cho các cấp, các ngành của thành phố.

Nhờ đó, chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là ở cấp cơ sở đã được nâng lên. Từ chỗ, một số huyện tỷ lệ cán bộ chủ chốt cấp xã có trình độ đại học chỉ chiếm 20-30%, nay đã tăng lên 50%, thậm chí là 80-100%.

Ở cấp thành phố, Thành ủy đã mở lớp bồi dưỡng cho 106 cán bộ dự nguồn cấp ủy. Kết quả quy hoạch cán bộ của Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2010-2015 thể hiện sự tích cực, chủ động của thành phố trong công tác cán bộ, đồng thời là nhân tố quyết định thành công đại hội các Đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở vừa qua.

Đặc biệt, để chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020, từ giữa năm 2013, Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo các cấp ủy rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ trên cơ sở tiêu chuẩn, tiêu chí, tiến hành đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quy hoạch.

Đảng bộ Thành phố đã điều động, luân chuyển cán bộ các cấp, chỉ tính riêng đội ngũ cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý là 180 ​người. Hầu hết cán bộ được điều động, luân chuyển đã phát huy được năng lực, sở trường, từng bước trưởng thành.

Trí tuệ từ nhân dân

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết Đại hội các cấp của thành phố với 2.913 tổ chức cơ sở Đảng và 57 tổ chức Đảng cấp trên cơ sở thuộc được tổ chức thành công. Cả hai nội dung lớn của Đại hội cơ sở và cấp trên cơ sở, gồm chuẩn bị, thông qua văn kiện và công tác nhân sự, đều đạt kết quả tốt, là tiền đề quan trọng để tổ chức thành công Đại hội XVI của Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Công tác chuẩn bị tổ chức được Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo sát sao, đúng quy trình, trong đó, dự thảo Báo cáo chính trị đã tiếp thu hàng ngàn lượt ý kiến góp ý, đặc biệt là góp ý của các tầng lớp nhân dân, các nhà khoa học, văn nghệ sỹ, trí thức, doanh nhân, các lão thành cách mạng, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước…

Thành ủy chỉ đạo tổ chức tốt việc góp ý, tổng hợp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, hiện đã chuẩn bị xong toàn bộ các dự thảo văn kiện của Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội, được Trung ương chỉ đạo, góp ý và thông qua.

Công tác chuẩn bị nhân sự trước Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI luôn nhận được sự quan tâm. Hà Nội những năm qua đã làm tốt công tác luân chuyển cán bộ theo chiều dọc, chiều ngang, đến nay hầu hết cán bộ được Thành ủy tín nhiệm luân chuyển đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có những đồng chí sẽ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa mới.

Căn cứ các tiêu chuẩn cán bộ đã được quy định rõ trong các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy đã thực hiện đúng quy trình trong quá trình chuẩn bị để lựa chọn các Thành ủy viên vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới. Thành ủy cũng đã tổ chức nhiều lớp đào tạo cán bộ nguồn để chuẩn bị cho Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ tới và các nhiệm kỳ tiếp theo... Toàn bộ công tác nhân sự của thành phố đã được Bộ Chính trị duyệt và đánh giá hoàn toàn khách quan, dân chủ.

Công tác nhân sự cấp ủy của đại hội được thực hiện công khai, dân chủ, khách quan. Hầu hết nhân sự do cấp ủy đương nhiệm chuẩn bị đều trúng cử với số phiếu cao; đa số đã bầu đủ ban chấp hành, ban thường vụ và các chức danh cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Trên cơ sở bám sát tình hình đại hội, có thể nói rằng, Hà Nội đã có một kỳ đại hội cấp cơ sở, trên cơ sở thành công trên nhiều phương diện. Theo thống kê từ các cấp ủy, đã có hàng vạn ý kiến góp ý của quần chúng nhân dân cho văn kiện đại hội Đảng bộ các cấp. Không khí đại hội các chi, đảng bộ cơ sở, trên cơ sở ở nhiều nơi đã thực sự là ngày hội của toàn dân.

Người dân rất quan tâm về nội dung đại hội. Kết quả đại hội vừa qua đã góp phần tăng thêm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, là biểu hiện “ý Đảng” và “lòng dân” là một. Kết quả này có được không phải trong “ngày một ngày hai” mà là cả quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng.

Từ các năm trước, hầu hết các quận, huyện trong thành phố đã có quy hoạch, luân chuyển, bố trí cán bộ cho phù hợp. Nhờ đó, khi tiến hành bầu cử, danh sách đề cử do cấp ủy chuẩn bị đều trúng với số phiếu rất cao.

Dự Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI sẽ có 497 đại biểu chính thức về dự thay mặt cho hơn 39 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đại hội sẽ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XV, quyết định phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu và các giải pháp 5 năm 2015-2020, góp ý vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng, bầu 74 người vào Ban Chấp hành Thành ủy khóa XVI nhiệm kỳ 2015-2020; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng lần thứ XII./.

Văn Cảnh-Nguyễn Thắng (TTXVN/Vietnam+)