Đại hội Đảng lần II: Đảng lãnh đạo đẩy mạnh cuộc kháng chiến

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, họp từ ngày 11-19/2/1951, tại xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.
(TTXVN/Vietnam+)