Đại hội Đoàn XII: Ngày hội của khát vọng tuổi trẻ Việt Nam

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn lần thứ XII là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam, đánh dấu sự nỗ lực, thành tựu cơ bản của tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong 5 năm qua.
Đại hội Đoàn XII: Ngày hội của khát vọng tuổi trẻ Việt Nam ảnh 1Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII nhiệm kỳ 2022 - 2027, diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 14-16/12, đã thành công tốt đẹp.

Với khẩu hiệu hành động: "Khát vọng-Đoàn kết-Bản lĩnh-Tiên phong-Sáng tạo," trong đó thành tố “khát vọng” được đặt lên hàng đầu, Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng đối với tuổi trẻ Việt Nam, là ngày hội biểu thị tinh thần và ý chí của hơn 22 triệu đoàn viên, thanh niên ở trong nước và nước ngoài.

Tại Phiên trọng thể Đại hội, bày tỏ niềm tin yêu sâu sắc đối với thế hệ trẻ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước luôn coi trọng và đánh giá rất cao vai trò, vị trí của thanh niên, xác định thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam, đánh dấu sự nỗ lực, thành tựu cơ bản của tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong 5 năm qua.

Đại hội đã tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022; xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2027; Bầu 144 đồng chí vào bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022-2027; bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đoàn và thông qua Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung.

Chủ đề Đại hội cũng là tiêu đề báo cáo chính trị: “Bồi đắp lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; xây dựng Đoàn vững mạnh; đoàn kết, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, trách nhiệm của thanh niên, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.”

Với việc đặt ra 12 chỉ tiêu trọng tâm và 3 nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ 2022-2027, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác định mục tiêu công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2027: “Xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; có sức khỏe; có văn hóa, kiến thức khoa học, công nghệ, kỹ năng sống; có nghề nghiệp, ý chí lập thân, lập nghiệp; năng động, sáng tạo. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong hội nhập quốc tế, chuyển đổi số quốc gia, góp phần hiện thực hoá mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Quan tâm, chăm lo các nhóm thanh thiếu nhi yếu thế về cơ hội phát triển. Xây dựng Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động; nâng cao trách nhiệm phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; làm tốt công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.”

Trong đó, có thể kể đến các chỉ tiêu đáng chú ý như: 50 triệu lượt đoàn viên, thanh niên được tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức Đoàn, Hội tổ chức; 250 nghìn ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa; 60% thanh thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp triển khai thực hiện; 50% thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến; 70% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử; 100 triệu cây xanh được đoàn viên, thanh niên tham gia trồng mới; 300 thôn, bản khó khăn được đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ hoàn thành tiêu chí nông thôn mới; 15 nghìn tỷ đồng được hỗ trợ cho thanh niên vay vốn để khởi nghiệp, lập nghiệp, làm kinh tế; 7 nghìn dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ...

[Thông qua Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII]

Đồng thời, các ba nhiệm vụ đột phá được xác định gồm: Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn có bản lĩnh chính trị, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực, uy tín, tiên phong, gương mẫu; chú trọng rèn luyện, tu dưỡng, thực hành đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ đoàn; thực hiện tốt công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ.

Cùng với đó là việc triển khai sâu rộng chương trình “Thanh niên khởi nghiệp,” nhất là khởi nghiệp sáng tạo, trọng tâm là phát triển năng lực khởi nghiệp của thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước, tham gia kiến tạo môi trường hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp phát triển đất nước trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đại hội Đoàn XII: Ngày hội của khát vọng tuổi trẻ Việt Nam ảnh 2Các đại biểu thể hiện tinh thần, nhiệt huyết của tuổi trẻ tại đại hội. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Ngoài ra, tổ chức Đoàn xác định nhiệm vụ nâng cao năng lực số nhằm hỗ trợ thanh thiếu niên có nhận thức, thái độ đúng đắn về chuyển đổi số; trang bị kiến thức, kỹ năng phục vụ giao tiếp xã hội, học tập, nghiên cứu, giải trí, làm việc, khởi nghiệp sáng tạo... trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ; góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ trong tương lai, tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Điểm nhấn của Đại hội là công nghệ số được áp dụng một cách triệt để với tinh thần đại hội “không giấy tờ.” Mỗi đại biểu được phát một máy tính bảng để tương tác qua ứng dụng của Đại hội do VNPT sản xuất. Đại hội chỉ có một khâu duy nhất dùng giấy là phiếu bầu. Khâu kiểm phiếu cũng được thực hiện bằng phần mềm, đảm bảo nhanh chóng, chính xác, khoa học.

Tuổi trẻ tiên phong và khát vọng

Phát biểu tại Phiên trọng thể Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng căn dặn: "Bản thân mỗi thanh niên phải luôn luôn trau dồi đạo đức cách mạng, khiêm tốn, giản dị, cầu tiến bộ; dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn; khẳng định rõ thế hệ trẻ hôm nay sẵn sàng kế thừa xứng đáng truyền thống cách mạng của cha ông, ý chí tự lực, tự cường của Dân tộc, quyết tâm góp sức xây dựng đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta ngày càng giàu đẹp, hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu trên thế giới."

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ và nhắn gửi tới thế hệ trẻ cả nước hai chữ "Tiên phong."

Thanh niên phải tiên phong trong trau dồi đạo đức cách mạng với tinh thần khiêm tốn, giản dị, cầu tiến bộ; dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn; phải có khát vọng vươn lên để cống hiến và coi đó là lẽ sống của mình. Tiên phong trong học tập, rèn luyện để có trình độ chuyên môn cao, có năng lực thực tiễn, là những người đi đầu, tích cực nhất trong hội nhập sâu rộng với thế giới. Tiên phong trong lao động, sản xuất, sáng tạo, thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia; phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo. Tiên phong, tình nguyện trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; trong những việc khó, việc mới; sẵn sàng chia sẻ vì cộng đồng; xung phong đến với những vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; đến với những người nghèo, người yếu thế; sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc cần. Tiên phong trong việc bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, dân tộc; giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Chia sẻ với thế hệ trẻ cả nước tại phiên bế mạc Đại hội, trong số nhiều nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đặc biệt nhấn mạnh yếu tố “khát vọng”: “Điều cần nhất là tinh thần quốc gia khởi nghiệp, là khát vọng lập nghiệp kiến quốc của tuổi trẻ, lan tỏa ra mỗi người Việt Nam chúng ta để đất nước giàu mạnh. Tinh thần khởi nghiệp phải được lan tỏa từ chính Đoàn Thanh niên và thế hệ trẻ ra toàn xã hội.”

Theo Phó Thủ tướng, đổi mới là một quá trình không chỉ có hoa hồng, đó là cả quá trình trăn trở, thai nghén những cái mới: “Sáng tạo cùng với khát vọng sẽ giúp chúng ta mở đường ra những cách làm mới. Người mở đường ban đầu bao giờ cũng rất vất vả, thậm chí là thiệt thòi, và những người mở đường xung kích đó nếu không phải là thanh niên thì là ai?” - Phó Thủ tướng trăn trở.

Do đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, cần thổi vào lòng tất cả mọi người một khát vọng kiến thiết đất nước giàu mạnh, bởi nếu không có khát vọng sáng tạo, không đột phá, chỉ thực hiện những cách làm cũ thì rất khó đạt được mục tiêu Đại hội XIII của Đảng đã xác định.

Đại hội Đoàn XII: Ngày hội của khát vọng tuổi trẻ Việt Nam ảnh 3Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá XII, nhiệm kỳ 2022-2027. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

“Muốn vậy, chữ "tiên phong" mà Tổng Bí thư đã nói rất sâu sắc với Đại hội càng phải được nhiệm kỳ Trung ương Đoàn khóa XII và những nhiệm kỳ tiếp theo quán triệt rất sâu sắc và thể hiện bằng những hành động cụ thể, đầy sáng tạo, khát vọng, thể hiện qua những cách làm mới trong từng việc làm của thanh niên,” Phó Thủ tướng khẳng định.

Để chào mừng thành công của Đại hội, ngày 17/12/2022 - ngay sau ngày kết thúc phiên bế mạc, tại 67/67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tổ chức đồng loạt Ngày thanh niên cùng hành động với các hoạt động: Chạy bộ gây quỹ các hoạt động tình nguyện; ra quân các tổ chuyển đổi số cộng đồng, phối hợp hỗ trợ người dân được cấp mã định danh, đăng ký căn cước công dân và hộ chiếu; trồng cây xanh; xây mới, sửa chữa khu vui chơi thiếu nhi hoặc nhà vệ sinh cho thiếu nhi trong trường học; triển khai đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Khát vọng cống hiến-Lẽ sống thanh niên”.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục