Đại hội lần thứ nhất của Đảng: Thống nhất các phong trào cách mạng

Đại hội I (6/1-7/2/1930) đánh dấu sự khôi phục các tổ chức đảng từ TW đến địa phương, từ trong nước ra ngoài nước, đồng thời, thống nhất các phong trào đấu tranh cách mạng.
(TTXVN/Vietnam+)