Đại sứ Hoa Kỳ Daniel J. Kritenbrink thả cá chép tiễn ông Táo về trời

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink đã thực hiện nghi lễ thả cá chép tại chùa Kim Liên để tiễn ông Công ông Táo về trời theo truyền thống của người Việt.
Minh Sơn (Vietnam+)