Đảm bảo Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X trang trọng, tiết kiệm

Đại hội tập trung đánh giá, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua; xác định phương hướng, nhiệm vụ, công tác thi đua khen thưởng 5 năm tới.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X chủ trì Hội nghị. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X chủ trì Hội nghị. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Chiều 18/5, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, chủ trì Hội nghị triển khai Đề án tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Biểu dương tinh thần tích cực chuẩn bị cho Đại hội của Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho biết, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X dự kiến tổ chức vào tháng 12/2020. Đại hội tập trung đánh giá, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua; xác định phương hướng, nhiệm vụ cho phong trào thi đua yêu nước, công tác thi đua khen thưởng 5 năm tới.

Bên cạnh đó, Đại hội nhằm tôn vinh, biểu dương những điển hình tiên tiến, đặc biệt các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong nhiệm kỳ 5 năm cũng như các điển hình thi đua khác.

Thống nhất quy chế làm việc, kế hoạch hoạt động, thành lập và phân công nhiệm vụ 3 tiểu ban (Tiểu ban Nội dung, Tiểu ban Tuyên truyền, Tiểu ban An ninh-Hậu cần), Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh, Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X diễn ra trong năm 2020, là năm có nhiều ý nghĩa, gắn kết nhiều sự kiện lớn, nhiệm vụ trọng đại của đất nước. Do đó, Phó Chủ tịch nước đề nghị đảm bảo Đại hội trang trọng, tiết kiệm và có dấu ấn.

Bên cạnh nhiệm vụ chú trọng công tác tuyên truyền, Phó Chủ tịch nước yêu cầu Ban tổ chức Đại hội tập trung xây dựng phim tư liệu và phóng sự về các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến đặc sắc; đồng thời đề nghị các địa phương tổ chức Đại hội thi đua cấp tỉnh trước tháng 11/2020.

Qua công tác phòng, chống dịch COVID-19 thời gian qua, có nhiều điển hình xuất sắc trong nhân dân, trong các ngành, đặc biệt ngành công an, quân đội, y tế; nhiều phong trào điển hình phòng, chống dịch tiêu biểu của nhân dân, địa phương…, Phó Chủ tịch nước nêu rõ, Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương phối hợp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 biểu dương kịp thời các tấm gương điển hình.

[Photo] Thi đua yêu nước - tư tưởng nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch nước đề nghị Ban tổ chức Đại hội tích cực triển khai các nhiệm vụ, công việc được phân công để Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X diễn ra thành công tốt đẹp.

Tại Hội nghị, Bộ Trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Đại hội trình bày Quy chế làm việc của Ban tổ chức Đại hội với các nội dung quy định nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng ban, phó trưởng ban, các ủy viên và các tiểu ban của Đại hội. Bên cạnh đó, quy chế nêu rõ chế độ làm việc của Ban tổ chức Đại hội cùng các điều khoản thi hành khác.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông báo kế hoạch nội dung hoạt động từ nay đến Đại hội với các nội dung công việc chính như tổ chức họp thống nhất nội dung kế hoạch hoạt động; quyết định thành lập 3 tiểu ban; ban hành kế hoạch tổng thể phân bổ đại biểu dự Đại hội; xây dựng kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; xây dựng phim tư liệu và phóng sự về các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến; tổ chức họp báo tuyên truyền Đại hội…

Liên quan đến quyết định thành lập và phân công nhiệm vụ các tiểu ban, Ban tổ chức Đại hội nêu rõ, Tiểu ban Nội dung được đề xuất thành lập với 16 thành viên, do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Phó trưởng ban thường trực Ban tổ chức Đại hội làm Trưởng tiểu ban.

Tiểu ban Nội dung có nhiệm vụ dự thảo báo cáo đại hội; dự thảo các văn bản; xây dựng chương trình, kịch bản chi tiết Đại hội; dự kiến Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký Đại hội, xây dựng kịch bản điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội; dự thảo bài phát biểu; xây dựng kế hoạch phân bổ đại biểu; thành lập các đoàn đại biểu và thống nhất nội dung giao lưu, gặp gỡ; lựa chọn các điển hình tiên tiến…

Tương tự, Tiểu ban Tuyên truyền bao gồm 16 thành viên do Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Đại hội làm Trưởng tiểu ban.

Tiểu ban Tuyên truyền có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, văn bản thực hiện công tác tuyên truyền; chủ trì, phối hợp các phương tiện thông tin đại chúng mở chuyên mục, chuyên trang, hướng tới Đại hội; xây dựng phim tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước và các kỳ Đại hội; biên soạn và in ấy kỷ yếu Đại hội; tổ chức hoạt động nghệ thuật trước, trong và sau Đại hội…

Ngoài ra, Tiểu ban Hậu cần-An ninh bao gồm 16 thành viên do Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Đại hội làm Trưởng tiểu ban./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục