Đảng lãnh đạo cả nước trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược

Trong giai đoạn 1965-1973, Đảng tiếp tục lãnh đạo cả nước kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, kể từ sau khi Mỹ phát động "chiến tranh cục bộ" ở miền Nam và tiến hành chiến tranh phá hoại ở miền Bắc.
(TTXVN/Vietnam+)