Đề nghị cân nhắc tổ chức lớp bồi dưỡng chứng chỉ chức danh giáo viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở cân nhắc việc tổ chức mới các lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, để bảo đảm phù hợp với quy định tại Nghị định số 89/2021/NĐ-CP.
Đề nghị cân nhắc tổ chức lớp bồi dưỡng chứng chỉ chức danh giáo viên ảnh 1Giáo viên trường trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám, Đà Nẵng. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi các sở giáo dục và đào tạo về việc bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non, phổ thông theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

Ngày 18/10, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 89/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Nghị định quy định mỗi chuyên ngành có một chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành.

Kể từ ngày 10/12/2021 - Nghị định số 89/2021/NĐ-CP có hiệu lực, khi thực hiện bổ nhiệm, xếp lương đối với giáo viên mầm non và phổ thông, chỉ yêu cầu mỗi giáo viên có một chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

[Cắt giảm chứng chỉ bồi dưỡng mang tính hình thức, không phù hợp]

Hiện nay, chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tại các Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường mầm non, phổ thông công lập; đồng thời xây dựng, ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông để thay thế cho các chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hiện hành.

Vì vậy, trong thời gian này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo cân nhắc việc tổ chức mới các lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp để bảo đảm phù hợp với quy định tại Nghị định số 89/2021/NĐ-CP.

Bộ cũng đề nghị các sở tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố điều chỉnh phương án triển khai bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập cho phù hợp, bảo đảm quyền lợi cho đội ngũ viên chức ngành giáo dục./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục