Đoàn công tác Ban Bí thư TW Đảng làm việc với Ban Thường vụ Quân ủy TW

Đoàn công tác của Ban Bí thư TW Đảng có buổi làm việc với Thường vụ Quân ủy TW về thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.
Đoàn công tác Ban Bí thư TW Đảng làm việc với Ban Thường vụ Quân ủy TW ảnh 1Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Sáng 30/5, tại Hà Nội, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương dẫn đầu Đoàn công tác của Ban Bí thư Trung ương Đảng có buổi làm việc với Thường vụ Quân ủy Trung ương về thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự buổi làm việc; cùng dự có Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và các đồng chí Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thống nhất đánh giá thời gian qua việc thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm túc, chất lượng trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân.

Nổi bật là việc chỉ đạo tổ chức tốt việc quán triệt, học tập chỉ thị, hướng dẫn và các văn bản của Trung ương về đại hội đảng các cấp. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp sớm ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn đại hội bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc, phù hợp với thực tiễn nhiệm vụ của đảng bộ, cơ quan, đơn vị.

Cấp ủy các cấp đã thường xuyên nắm, giải quyết tốt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, thi đua hướng về đại hội.

Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và từng đảng viên luôn xác định đại hội đảng là dịp để chỉnh đốn đội ngũ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần sáng tạo và trách nhiệm, phát huy truyền thống, bản chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt cho đại hội, trọng tâm là chuẩn bị văn kiện và nhân sự. Trong đó, báo cáo chính trị được chuẩn bị công phu, bám sát chủ trương, mục tiêu trong dự thảo Báo cáo chính trị của Quân ủy Trung ương trình Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy thể hiện tính chiến đấu cao, tự phê bình và phê bình nghiêm túc, thẳng thắn, làm rõ ưu, khuyết điểm của tập thể, cá nhân, không né tránh; gắn với trách nhiệm cá nhân trên từng cương vị, chức trách, nhiệm vụ được giao.

Công tác nhân sự được thực hiện chặt chẽ, quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, các quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, trọng tâm là về tiêu chuẩn, độ tuổi, cơ cấu cấp ủy và quy trình 05 bước trong chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục