Đoàn khảo sát Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng làm việc tại Thanh Hóa

Trưởng Ban Nội chính Trung ương đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa qua 40 năm thực hiện đường lối đổi mới và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN)
Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN)

Ngày 15/6, Đoàn khảo sát Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Thường trực Tiểu ban Văn kiện làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Sau khi nghe báo cáo của Tỉnh ủy Thanh Hóa về tình hình, kết quả 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng tại địa phương; việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội nhiệm kỳ Đại hội XIII; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; định hướng tiếp tục đổi mới của tỉnh trong thời gian tới và các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đã ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, cố gắng, những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa qua 40 năm thực hiện đường lối đổi mới và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại địa phương.

Thanh Hóa đã phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần chủ động, sáng tạo, vượt lên khó khăn, thử thách, quyết tâm thực hiện đồng bộ, hiệu quả đường lối đổi mới của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX của tỉnh, đạt được nhiều kết quả tích cực, quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

ttxvn_doan_khao_sat_tieu_ban_van_kien_dai_hoi_xiv_cua_dang_lam_viec_voi_tinh_thanh_hoa_1.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN)

Kinh tế liên tục tăng trưởng ở mức cao, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm trong 40 năm qua đạt 10% và theo hướng nhiệm kỳ sau cao hơn nhiệm kỳ trước; quy mô kinh tế đứng thứ 8 cả nước, dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ; tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đầu người gấp 18 lần so với năm 1991; cơ cấu ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, công nghiệp phát triển mạnh, tỷ trọng các ngành công nghiệp và dịch vụ năm 2023 chiếm 86,2%...

Nhiều chỉ tiêu về phát triển kinh tế-xã hội đề ra trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX của tỉnh đã đạt và vượt; cải cách hành chính với nhiều cách làm hay, sáng tạo, môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện, kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, phát triển đô thị được đầu tư phát triển đồng bộ, hiện đại; văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế có nhiều tiến bộ; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hệ thống chính trị được củng cố, sắp xếp, kiện toàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Nhất là tỉnh đã rút ra những bài học kinh nghiệm rất sâu sắc, nhiều cách làm hay, đổi mới, sáng tạo trong cải cách hành chính, xây dựng nông thôn mới, phát triển hạ tầng giao thông, du lịch, đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc nhấn mạnh, đồng thời lưu ý những vấn đề đặt ra từ thực tiễn Thanh Hóa, trong đó có vấn đề đổi mới mô hình tăng trưởng, mối quan hệ giữa phát triển theo chiều rộng với chiều sâu, vấn đề phát triển kinh tế-xã hội, chăm lo đời sống người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; vấn đề phát huy nguồn lực về văn hóa, con người, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực...; đây là những vấn đề có ý nghĩa quan trọng, cần được tổng hợp để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Chiều cùng ngày, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc và đoàn công tác đã đi khảo sát thực tế mô hình nông thôn mới tại xã Hoằng Lộc và mô hình phát triển du lịch tại xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục