Đoàn Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn, viếng đồng chí Đỗ Mười.
Đoàn Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười ảnh 1Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn, viếng đồng chí Đỗ Mười. (Ảnh: TTXVN)
Đoàn Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười ảnh 2Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn, viếng đồng chí Đỗ Mười. (Ảnh: TTXVN)
Đoàn Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười ảnh 3Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn, viếng đồng chí Đỗ Mười. (Ảnh: TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục