Doi moi manh me, sau sac va dong bo cong tac dang ngoai nuoc hinh anh 1Bí thư Đảng ủy ngoài nước, Thứ Trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ngày 9/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Ngoài nước tổ chức Hội nghị công tác Đảng ngoài nước năm 2018.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Bí thư Đảng ủy Ngoài nước nhấn mạnh mục tiêu của Hội nghị là kiểm điểm hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Hội nghị đại biểu Đảng bộ Ngoài nước nhiệm kỳ 2015-2020, tập trung trao đổi, bàn biện pháp, tạo sự thống nhất về quan điểm, nhận thức và hành động, quyết định phương hướng, nhiệm vụ của công tác Đảng ngoài nước trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động và hội nhập quốc tế của Việt Nam được triển khai mạnh mẽ. Vì vậy, Hội nghị cần tập trung thảo luận về các biện pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, phương hướng, nhiệm vụ cụ thể nhằm đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc và đồng bộ công tác đảng ngoài nước trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, phụ trách Đảng ủy Ngoài nước ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ Ngoài nước đã đạt được trong thời gian qua và chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục trong công tác Đảng ngoài nước.

[Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII tại Nga]

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh yêu cầu Đảng bộ Ngoài nước tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII) về việc tổ chức lại Đảng bộ Ngoài nước và Đảng bộ Bộ Ngoại giao; đổi mới tổ chức bộ máy gắn liền với đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, cách thức tổ chức hoạt động; coi trọng công tác xây dựng Đảng từ cơ sở; phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chức Đảng, gắn công tác xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh lưu ý phải làm tốt hơn nữa công tác nghiên cứu dự báo, tham mưu. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự tu dưỡng, rèn luyện, vững vàng về chính trị tư tưởng, nâng cao trình độ, đổi mới tư duy, năng động, sáng tạo, thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Doi moi manh me, sau sac va dong bo cong tac dang ngoai nuoc hinh anh 2Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ Tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cũng yêu cầu các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các tham luận, ý kiến phát biểu, tập trung phân tích, đánh giá sâu sắc, nghiêm túc kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Hội nghị đại biểu Đảng bộ Ngoài nước nhiệm kỳ 2015-2020, rút ra những hạn chế, bài học kinh nghiệm, nguyên nhân tồn tại, đề ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác Đảng ngoài nước, thực hiện đúng phương châm đã đề ra “Tăng cường đoàn kết, dân chủ; đổi mới phương thức lãnh đạo; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.”

Nhân dịp này, Đảng ủy Ngoài nước trao tặng Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị Khóa XII và có tác phẩm đoạt giải thưởng "Sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đợt 1 (2016-2018)./.

Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN/Vietnam+)