(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Sau 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội Các cơ quan Kiểm toán Tối cao châu Á (ASOSAI) lần thứ 14 đã thành công tốt đẹp./.