Ngày 4/4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến các sở, ngành và xem xét thông qua Đề án quy hoạch đầu tư phát triển vùng nguyên liệu điều của Công ty Donafoods tại 3 huyện Trảng Bom, Định Quán và Xuân Lộc.

Theo đề án của Công ty, dự kiến quy hoạch vùng nguyên liệu điều của tỉnh là hơn 10.500ha. Trong đó, những diện tích nằm trong vùng quy hoạch nguyên liệu có hợp đồng trồng mới với Công ty Donafoods sẽ được hỗ trợ 100% cây giống.

Ngoài ra, Công ty sẽ hợp đồng bao tiêu sản phẩm với nông dân làm cơ sở để ngân hàng thương mại cho vay vốn đầu tư nâng cao năng suất, chất lượng.

Theo Công ty Donafoods, trung bình mỗi năm phía Công ty sẽ liên kết với ngân hàng hỗ trợ vốn cho nông dân trong vùng nguyên liệu xấp xỉ 80 tỷ đồng.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã thống nhất thông qua Đề án quy hoạch vùng nguyên liệu điều của Công ty, đồng thời yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Công ty Donafoods sớm hoàn tất đề án, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt để đưa vào triển khai thực hiện.

Đồng thời, tỉnh cũng yêu cầu trong quá trình đầu tư vùng nguyên liệu điều, hai bên nên lồng ghép với các chương trình khác như chương trình xây dựng nông thôn mới để nâng cao hiệu quả…/.

Lê Hiền (TTXVN)