EVN tạo thuận lợi cho các dự án nhà máy điện gió vận hành thương mại

EVN đã yêu cầu Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia và Công ty mua bán điện thực hiện công nhận Ngày vận hành thương mại với các nhà máy điện gió theo đúng các điều kiện tại hợp đồng mua bán điện.
EVN tạo thuận lợi cho các dự án nhà máy điện gió vận hành thương mại ảnh 1Các dự án nhà máy điện gió sẽ được EVN tạo điều kiện công nhận ngày vận hành thương mại. (Ảnh: TTXVN)

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có văn bản số 6302/EVN-TTĐ về việc công nhận Ngày vận hành thương mại (COD) và vận hành các dự án nhà máy điện gió.

EVN đã yêu cầu Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia (A0) và Công ty mua bán điện (EVN EPTC) cụ thể hóa một số nội dung liên quan đến việc công nhận COD cho các dự án điện gió.

Theo yêu cầu này, EVN EPTC sẽ thực hiện công nhận COD các dự án nhà máy điện gió theo đúng các điều kiện tại Hợp đồng mua bán điện (PPA) được ký.

Đối với các dự án chưa có “văn bản chấp thuận của Bộ Công Thương hoặc Sở Công Thương các tỉnh về kết quả kiểm tra nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng,” EVN ủy quyền cho EVN EPTC thực hiện đàm phán hợp đồng sửa đổi bổ sung theo quy định; trong đó bổ sung cam kết của bên bán điện.

Cụ thể, bên bán điện cam kết tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình (bao gồm cả việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

Trường hợp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có ý kiến về việc bên bán điện chưa tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình, bên mua điện có quyền từ chối công nhận hoặc hủy bỏ công nhận Ngày vận hành thương mại, ngừng mua điện và yêu cầu bên bán điện hoàn trả toàn bộ tiền điện mà bên mua điện đã thanh toán cho bên bán điện tính từ ngày COD, bao gồm cả tiền lãi (nếu có).

Bên bán điện cam kết thực hiện theo ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và hoàn trả cho bên mua điện toàn bộ tiền điện mà bên mua điện đã thanh toán, tính từ ngày COD, bao gồm cả tiền lãi (nếu có).

[Hơn 274 MW điện gió đã được công nhận vận hành thương mại]

Bên bán điện cam kết tuân thủ, không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nếu xảy ra trường hợp nêu trên.

Đối với các hợp đồng sửa đổi bổ sung chỉ bổ sung cam kết của bên bán điện như đã nêu trên, EVN giao EVN EPTC đàm phán, ký kết và thực hiện.

Đối với Trung tâm điều độ Hệ thống điện quốc gia (A0), EVN yêu cầu chỉ đưa dự án nhà máy điện gió vào vận hành sau khi đã được công nhận COD và có “văn bản chấp thuận của Bộ Công Thương hoặc Sở Công Thương các tỉnh về kết quả kiểm tra nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng.”

Văn bản này sẽ thay thế văn bản số 5375/EVN-TTĐ ngày 01/9/2021 của EVN về bổ sung hồ sơ công nhận ngày vận hành thương mại nhà máy điện gió.

Trước đó tại văn bản số 5375/EVN-TTĐ gửi chủ đầu tư các dự án điện gió, EVN đã đề nghị bổ sung trong hồ sơ công nhận Ngày vận hành thương mại “văn bản chấp thuận của Bộ Công Thương hoặc Sở Công Thương các tỉnh về kết quả kiểm tra nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng.”

Đây là một phần trong các điều kiện để công nhận Ngày vận hành thương mại một phần/toàn bộ nhà máy điện gió./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục