[Factcheck] Khởi tố đối tượng đăng tin giả xúc phạm Giáo hội Phật giáo

Dương Hồng Hiếu sử dụng các tài khoản mạng xã hội tên "Dương Hồng Hiếu," "Dương Hiếu" và "Phù Dung tự kêu oan" đăng tải nhiều nội dung xúc phạm Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.