Gặp mặt các đại biểu quân đội dự Hội nghị thứ 13 BCH TW Đảng khóa XII

Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII có nhiệm vụ rất quan trọng của Đảng chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu. (Ảnh: TTXVN phát)
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 4/10, tại Hà Nội, Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức gặp mặt các Ủy viên Quân ủy Trung ương và đại biểu Quân đội dự Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi gặp mặt.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam thông báo nhanh về kết quả Đại hội Đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Quân đội; kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; thông tin một số nội dung, chương trình Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch ghi nhận, biểu dương nỗ lực, cố gắng của toàn quân hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 9 tháng của năm 2020; một số nội dung hoàn thành xuất sắc, góp phần nâng cao uy tín của Quân đội, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đặc biệt, Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp; các cơ quan, đơn vị và các tiểu ban Đại hội đã chủ động, tích cực làm tốt công tác chuẩn bị, triển khai chặt chẽ đồng bộ, chất lượng, đúng kế hoạch.

Đại hội thực sự là một sự kiện chính trị có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ đối với lực lượng vũ trang mà còn đối với nhân dân cả nước, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, là dấu mốc quan trọng, mở ra một chặng đường phát triển mới, một bước tiến mới của Quân đội trong thời gian tới.

[Tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng đối với Quân đội]

Khẳng định, toàn quân luôn kiên định vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, tin tưởng, Đảng bộ Quân đội sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2020 và những năm tiếp theo.

Thông tin với các đại biểu tại buổi gặp mặt, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII có nhiệm vụ rất quan trọng của Đảng chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

Do vậy, yêu cầu các Ủy viên Quân ủy Trung ương và đại biểu Quân đội dự Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII quán triệt sâu sắc quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương, nhất là ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI vừa qua.

Các Ủy viên Quân ủy Trung ương và đại biểu Quân đội phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, dân chủ, trí tuệ, đóng góp ý kiến sâu sắc, mang tầm chiến lược, góp phần vào thành công của Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, cũng như Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV; lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; lãnh đạo, chỉ đạo tổng kết nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2020 bảo đảm chặt chẽ, chất lượng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục