Gặp mặt đoàn đại biểu Quân đội dự Đại hội các dân tộc thiểu số

Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định Đảng, Nhà nước, Quân đội luôn nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò công tác dân tộc, gắn bó máu thịt với đồng bào các dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Gặp mặt đoàn đại biểu Quân đội dự Đại hội các dân tộc thiểu số ảnh 1Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Minh Tuấn/TTXVN phát)

Chiều 2/12, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt đoàn đại biểu Quân đội dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi gặp mặt.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch chúc mừng các đại biểu là những người con ưu tú của đồng bào các dân tộc đang công tác trong Quân đội có nhiều thành tích xuất sắc, được các đơn vị, địa phương bình chọn về dự Đại hội.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định Đảng, Nhà nước, Quân đội luôn quán triệt, nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò công tác dân tộc của Đảng, gắn bó máu thịt với đồng bào các dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện chức năng đội quân công tác của Đảng, Quân đội đã tổ chức, tiến hành tốt công tác dân tộc nói chung, công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng, đạt hiệu quả thiết thực, xứng đáng là Quân đội của dân, do dân và vì dân; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân giành được nhiều thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.

[Đại hội các dân tộc thiểu số Việt Nam: Lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết]

Trong thời kỳ đổi mới, Quân đội đã quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác dân tộc, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị đất nước; thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng luôn quan tâm chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số. Đến nay, Quân đội đã có một đội ngũ cán bộ trưởng thành, có tri thức, năng lực, dám nghĩ, dám làm, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần tô thắm thêm bản chất, truyền thống và hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Gặp mặt đoàn đại biểu Quân đội dự Đại hội các dân tộc thiểu số ảnh 2Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao tặng Bằng khen cho 25 cá nhân. (Ảnh: Minh Tuấn/TTXVN phát)

Để góp phần thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục phổ biến, quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác dân tộc.

Đồng thời, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần làm tốt công tác chính sách đối với cán bộ, chiến sỹ người dân tộc thiểu số, quan tâm tạo nguồn cán bộ cho đơn vị và địa phương; tạo mọi điều kiện tốt nhất để cán bộ, chiến sỹ người dân tộc thiểu số rèn luyện, phấn đấu, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, an ninh và xây dựng đất nước.

Tại buổi gặp mặt, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng 25 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc tham gia phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2009 -2019./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục