Gia hạn nộp đối với nhiều sắc thuế từ nay đến cuối năm 2024

Đối tượng được gia hạn là doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân tại nhiều ngành kinh tế và các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ có phát sinh doanh thu trong năm 2023 hoặc năm 2024.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, gia hạn nộp thuế 3 tháng đối với số thuế tạm nộp của quý 2. (Ảnh: Vietnam+)
Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, gia hạn nộp thuế 3 tháng đối với số thuế tạm nộp của quý 2. (Ảnh: Vietnam+)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 64/2024/NĐ-CP ngày 17/6 về gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024.

Đối tượng được gia hạn là các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân tại nhiều ngành kinh tế và các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ đối với hoạt động sản xuất-kinh doanh phát sinh doanh thu trong năm 2023 hoặc năm 2024.

Trong đó, thuế giá trị gia tăng (trừ thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu) được gia hạn 5 tháng đối với số thuế của tháng 5-6/2024 và quý 2, thời gian gia hạn 4 tháng đối với số thuế của tháng Bảy, gia hạn 3 tháng đối với số thuế của tháng Tám và gia hạn 2 tháng với số thuế của tháng 9 chín và quý 3.

Thời gian gia hạn được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Các doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai, nộp Tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng, quý theo quy định của pháp luật hiện hành, nhưng chưa phải nộp số thuế giá trị gia tăng phải nộp phát sinh trên Tờ khai thuế giá trị gia tăng đã kê khai.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, gia hạn nộp thuế 3 tháng đối với số thuế tạm nộp của quý 2. Với thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh, gia hạn thời hạn chậm nhất là ngày 30/12.

Về tiền thuê đất, gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2024 (số phải nộp kỳ thứ hai năm 2024) của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân là 2 tháng (kể từ ngày 31/10).

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 17/6 đến hết ngày 31/12, sau thời gian gia hạn theo Nghị định này, thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất được thực hiện theo quy định hiện hành./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục