Ngày 6/12, tại Thanh Hóa, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị giao ban các tỉnh Đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ thực hiện Chỉ thị 03-CT/TƯ của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh."
 
Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.
 
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị Đinh Thế Huynh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các địa phương đã đạt được trong hơn 1 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TƯ của Bộ Chính trị. Trong đó nổi bật là việc chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 03 cơ bản đã được thực hiện nghiêm túc, thống nhất và tương đối toàn diện. Nhiều nơi đã thể hiện sự nỗ lực, chủ động, sáng tạo, tìm tòi những cách thức tổ chức thực hiện để đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, quan trọng.
 
Trong việc thực hiện Chỉ thị nhiều tỉnh, thành đã có nhiều mô hình hay, cách làm tốt cần nghiên cứu, hoàn thiện thêm để phổ biến, nhân rộng. Một số địa phương đã cụ thể hóa Quy định 101-QĐ/TƯ của Ban Bí thư thành quy định nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp ở địa phương...
 
Ông Đinh Thế Huynh cũng chỉ rõ những kết quả thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị mới chỉ là bước đầu, chưa đạt được như mong muốn. Nguyên nhân chủ yếu là do một số cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan, địa phương, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa sâu xa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác; chưa quyết liệt chỉ đạo, chưa có nhiều cách làm chủ động, sáng tạo; chưa đẩy mạnh giáo dục, thuyết phục, vận động để việc thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị thành ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Còn lúng túng trong việc đưa học tập và làm theo gương Bác thành công việc thường xuyên, quan trọng của các tổ chức Đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị. Chưa chú trọng công tác tuyên truyền, phát hiện, nhân rộng các điển hình, mô hình, các cách làm sáng tạo.
 
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Đinh Thế Huynh yêu cầu trong năm 2013, Ban thường vụ cấp ủy và Bí thư cần quán triệt kỹ hơn nữa ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu của việc thực hiện Chỉ thị để có quyết tâm và chỉ đạo tập trung, thường xuyên, ráo riết, cụ thể, có kế hoạch và sự phân công rõ ràng. Hướng dẫn, chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TƯ gắn với nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị với các phong trào: trong xây dựng Đảng phải gắn với Quy định về những điều đảng viên không được làm, thực hiện theo tinh thần NQ TƯ 4; trong lĩnh vực phát triển kinh tế tại địa phương phải gắn với cuộc vận động xây dựng nông thôn mới.

Tổ chức thực hiện tố 5 nội dung trong hướng dẫn số 32-HD/BTGTƯ, ngày 11/1/2012 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên.
 
Tại Hội nghị, các đại biểu đại diện cho 13 tỉnh, thành phố Đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ đã tập trung đánh giá lại những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TƯ của Bộ Chính trị. Hầu hết các ý kiến đều khẳng định, sau hơn 1 năm thực hiện Chỉ thị 03, việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại các địa phương bước đầu có hiệu quả, tạo những chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
 
Nhiều địa phương đã xây dựng được những tiêu chí, chuẩn mực đạo đức phù hợp với từng cá nhân, đơn vị. Tổ chức biên soạn tài liệu về nội dung xây dựng đảng, các bộ tiêu chí phù hợp để phổ biến đến mọi tầng lớp nhân dân, nhất là giảng dạy trong các trường học, cấp học. Tổ chức các cuộc thi viết, quảng bá các ấn phẩm, tác phẩm văn học nghệ thuật, sân khấu về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 
Cụ thể hóa việc học tập làm theo Bác bằng các phong trào thi đua, lựa chọn những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong dư luận để giải quyết kịp thời. Ban thường vụ các tỉnh đã thành lập các đoàn tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện Chỉ thị 03 tại cơ sở. Đặc biệt tại các địa phương đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến làm theo lời Bác, góp phần quan trọng trong thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới, giữ vững quốc phòng an ninh, đảm bảo an sinh xã hội tại các địa phương.
 
Các đại biểu đã dành nhiều thời gian để trao đổi, thảo luận làm rõ những vấn đề vướng mắc cần tháo gỡ trong việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TƯ của Bộ Chính trị. Đáng chú ý là một số đơn vị, cấp ủy chưa nghiêm túc tổ chức quán triệt, học tập Chỉ thị, có nơi việc học tập còn mang tính hình thức. Một số cấp ủy, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện thiếu cụ thể, chưa phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị.
 
Sau thực hiện Chỉ thị 06-CT/TƯ chuyển sang thực hiện Chỉ thị 03-CT/TƯ việc rà soát, bổ sung, xây dựng các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức và đăng ký việc làm theo Bác ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa được tiến hành thường xuyên, có biểu hiện chững lại. Việc xác định trách nhiệm đi đầu của lãnh đạo, cán bộ, đảng viên ở một số đơn vị, địa phương chưa cụ thể, thiết thực làm ảnh hưởng đến kết quả tuyên truyền, giáo dục việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền về việc thực hiện Chỉ thị chưa thực sự hiệu quả, nhất là việc tuyên truyền, nhân rộng những gương điển hình, những mô hình điểm trên các phương tiện thông tin đại chúng còn hạn chế nên chưa tạo được sự lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân. Thêm vào đó, bộ phận giúp việc cho các cấp ủy chủ yếu là kiêm nhiệm nên hiệu quả còn hạn chế...

Để việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TƯ đạt kết quả cao hơn, sớm đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành nền nếp, thành việc làm thường xuyên ở các cấp ủy Đảng, các đại biểu đề nghị Trung ương cần nghiên cứu để xây dựng chuyên đề học tập cụ thể hàng năm. Các ngành Trung ương cần xây dựng chuẩn mực đạo đức cụ thể theo ngành dọc để phổ biến, hướng dẫn cho địa phương dễ thực hiện. Nâng cao chất lượng của đội ngũ báo cáo viên thông qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng để công tác tuyên truyền miệng thực sự đi vào lòng dân.

Ông Đinh Thế Huynh đã ghi nhận những ý kiến góp ý, kiến nghị của các địa phương để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và làm việc với các cơ quan có trách nhiệm sớm có giải pháp để thực hiện có hiệu quả hơn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thời gian tới./.

Nguyễn Mai Hương (TTXVN)