Sở Công thương Hà Nội cho biết, sáu tháng cuối năm 2010, thành phố quyết liệt thực hiện các giải pháp để kiềm chế chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả năm ở mức tăng 7-8% so với tháng 12/2009; tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán ra và doanh thu dịch vụ tăng 22% so với năm 2009; giá trị dịch vụ tăng thêm tăng 7% so với năm 2009.

Sau khi thành phố quyết định cho 13 doanh nghiệp được tạm ứng 350 tỷ đồng đợt một để dự trữ hàng hóa thực hiện nhiệm vụ bình ổn thị trường, Sở Công thương Hà Nội tiến hành ký cam kết với doanh nghiệp về dự trữ và tổ chức bán hàng thiết yếu bình ổn thị trường, đồng thời phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện của các doanh nghiệp đảm bảo đúng quy định.

Sở Công thương cùng với các quận, huyện triển khai mở rộng mạng lưới kinh doanh phục vụ nhân dân theo chương trình bình ổn thị trường, phấn đấu trong năm nay có 500 điểm bán hàng bình ổn giá, tập trung vào việc mở rộng các địa điểm kinh doanh tại các huyện ngoại thành. Theo đó, Sở tiếp tục phối hợp chặt chẽ với huyện, thị xã trong việc chỉ đạo doanh nghiệp triển khai tổ chức tốt phiên chợ hàng Việt tại các huyện ngoại thành Hà Nội.

Trong công tác bình ổn giá phòng chống lụt bão, liên Sở Công thương-Tài chính tổ chức ký cam kết với doanh nghiệp về dự trữ hàng hóa phục vụ cứu trợ, đảm bảo đời sống nhân dân, phối hợp với các ngành liên quan triển khai việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện của doanh nghiệp.

Một mặt, ngành công thương tiếp tục triển khai các nội dung liên quan đến tiến độ đầu tư xây dựng các cơ sở giết mổ gia súc gia cầm; đề xuất các cơ chế giết mổ, vận chuyển, tiêu thụ sản phẩm thịt gia súc gia cầm, chỉ đạo Tổng công ty thương mại Hà Nội triển khai mở rộng các cửa hàng kinh doanh rau an toàn, thực phẩm an toàn. Lực lượng chức năng cũng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển và kinh doanh thực phẩm, đặc biệt là gia súc gia cầm, nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Sáu tháng đầu năm 2010, chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn Hà Nội tăng 9,44% so cùng kỳ năm trước (năm 2009 tốc độ này là 11,75%). Riêng tốc độ tăng giá trong sáu tháng đầu năm (giá tiêu dùng tháng 6/2010 so tháng 12/2009) tăng 5,13% (chỉ số này của năm 2009 là 2,51%)./.

Đinh Thị Thuận (TTXVN/Vietnam+)