HĐND Cần Thơ thực hiện công tác nhân sự, thông qua các nghị quyết

Tại kỳ họp chuyên đề lần này, Hội đồng Nhân dân thành phố đã bỏ phiếu miễn nhiệm 3 Trưởng ban thuộc Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX do nhận nhiệm vụ mới.
HĐND Cần Thơ thực hiện công tác nhân sự, thông qua các nghị quyết ảnh 1Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung 7 Ủy viên Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Ngày 5/3, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 20 (kỳ họp chuyên đề) nhằm thực hiện công tác nhân sự và thông qua các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố.

Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố đã bỏ phiếu miễn nhiệm 3 Trưởng ban thuộc Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX do nhận nhiệm vụ mới, gồm Trưởng ban Pháp chế đối Nguyễn Văn Vinh; Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách Võ Anh Huy; Trưởng ban Văn hóa-Xã hội Nguyễn Quốc Cường.

Đồng thời, Hội đồng Nhân dân thành phố cũng bỏ phiếu miễn nhiệm 3 Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 để nhận công tác khác đối với các ông Nguyễn Hoàng Ba, Nguyễn Văn Sử và Phạm Thế Vinh.

[Kiện toàn một số chức danh chủ chốt của thành phố Cần Thơ]

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đã bầu bổ sung 7 Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, gồm bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp (Giám đốc Sở Ngoại vụ) và các ông Huỳnh Hoàng Mến (Giám đốc Sở Thông tin và Truyền Thông); Nguyễn Văn Sử (Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); Lê Thanh Tâm (Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư), Châu Việt Tha (Giám đốc Sở Nội vụ); Đỗ Thanh Thảo (Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường) và Nguyễn Văn Vinh (Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố).

HĐND Cần Thơ thực hiện công tác nhân sự, thông qua các nghị quyết ảnh 2Các Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ mới được bầu ra mắt tại kỳ họp. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét, quyết nghị một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố như thông qua Tờ trình của Ủy ban Nhân dân và ra Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân về Quy định nội dung và mức chi, thời gian được hưởng kinh phí phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) và danh mục dự án thực hiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (trên 10ha) năm 2021./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục