Hình ảnh Bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII kết thúc tốt đẹp tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc.
(TTXVN/Vietnam+)